قتل نفس

تاخیر در حسابرسی فردی که خودکشی کرده!

انجمن: 

سلام آیا کسی که خودکشی کرده دیر تر به حسابش میرسه؟ مثلا اگر 20 سالگی خودکشی کرد و 70 سال عمرش بود 50 سال باید صبر کنه؟ کجا صبر میکنه قبر یا برزخ؟ در حدیث و فقه آمده؟ 

آیا خدا گناه خودکشی را می بخشد؟

سلام

من می خواستم بدونم کسی خبر داره که خدا اون دنیا گناه خودکشی رو می بخشه یا کار خاصی هست که بشه قبلش انجام داد که خدا ببخشه ؟!

نمی دونستم باید اینجا بپرسم یا تو قسمت احکام.

کارشناس بحث : اویس