قتل مرتد

وظیفه ی مرتد چیست؟

سلام....از کارشناس گرامی سوال دارم کسی که مرتد شده به این معنا که، باز تاکید می کنم به این معنا که متوجه شده، دین آبا و اجدادیش که اسلام باشه، حق نیست، و از جانب خدا نیست و قرآن کلام خدا نیست و در بود و نبود خدا حرف و حدیث هست، به حکم عقل و وجدان و فطرت، چه وظیفه ای داره....آیا باید ساکت بمونه که مبادا سرش زیر دار بره???

معمولا اولین پاسخی که می شنویم اینه که شخص باید بره با اهل دین و علما بحث و مشورت کنه...اما چه سود...وقتی شخص با تعصب و غرض ورزی و مغلظه و هزار امثال اینها مواجه می شه، یا به هر حال تا کی با علما حرف زده شود...پس عموم مردم چی ??یا عموم نه، دیگر خواص مردم چی??دانش آموزان، دانش جویان....آنها حق شنیدن حقایق و نقد ها را ندارند...??????
خلاصه وظیفه مرتد چیست????
البته من فکر می کنم مرتد داریم تا مرتد....دسته ای از مرتد ها باید سکوت کنند و دسته ای نه...نمی شه یک نسخه ی کلی برای همه مرتد ها پیچید...به هر حال بنده منتظر نظر کارشناس و دیگر دوستان می مانم تا لازم شد بحث را بیشتر بشکافم....