قاتل

چرا کارد گلوی اسماعیل را نبرید ولی گلوی امام حسین (ع) را برید؟

چرا کارد گلوی اسماعیل رانبرید ولی گلوی امام حسین رابرید

درباره شخصیت عبدالرحمن بن عمرو بن ملجم مرادی و ...

سلام علیکم و رحمه الله

بسم الله الرحمن الرحیم

آیا ابن ملجم مرادی را میتوان فردی عابد ( اهل عبادت ) خطاب کرد
اگر
چنین است چگونه یک فرد اهل عبادت میتواند قاتل علی علیه السلام ( نفس پیامبر ) شود ؟

شبهه ای که وهابیت در تطهیر این شخص دارند این است که او دارای عقیده توحیدی بوده و نهایتا خطا کرده
طبعا این شبهه را در مورد قاتل دیگر خلفاء نمی آورند و در مورد علی علیه السلام چنین استدلالاتی بیان مینماید.

لطفا با کلام و استدلالات ارزشمندتان راهنمائی بفرمائید.

باسپاس

یاحق