فهمیده

■ فهمیده های کلاس llı.✿.ıll روایت هایی کوتاه از زندگی دانش آموزان شهید■

بسم الله الرحمن الرحیم

کاروان شهیدان با پرچم برافراشته ی خود پیشاپیش ما در حرکت است و ما با دیدگان حسرت بار ، مبهوت از این همه شور و اشتیاق در برابر آنان روانیم ؛ در این انتظار و التهاب که نوبت ما کی فراخواهد رسید.

امام خامنه ای (مدظله العالی)