علم یا ثروت

اعتبارسنجی حدیث علم بهتر است یا ثروت

انجمن: 
با سلام و تشکر  در فضای مجازی حدیثی از امام علی (ع) وجود دارد که در مورد علم یا ثروت از منظر امام علی (ع) صحبت میکند ، میخواستم تا نظر را در مورد محتوایات این حدیث و در صورت نامعتبر بودن دیدگاه صحیح اسلام را نسبت به این مسئله اعلام فرمایید ، ضمنا این حدیث شامل ده قسمت میباشد که تقاضا دارم نظر اسلام را راجع به هر کدام از این ده قسمت اعلام بفرمایید   *علم بهتر است یا ثروت* جمعیت زیادی دور حضرت علی«علیه السلام»حلقه زده بودند. *مرد اول* یا علی سوالی دارم.  علم بهتر است  یا ثروت؟ مولا علی «علیه السلام»در پاسخ گفتند : علم بهتر است زیرا علم میراث انبیاست و مال و ثروت میراث قارون و فرعون و هامان و شداد. *مرد دوم* اباالحسن سوالی دارم.  می توانم بپرسم؟ علم بهتر است  یا ثروت؟ حضرت علی«علیه السلام»فرمودند : علم بهتر است زیرا علم تو را حفظ می کند.  ولی مال و ثروت را تو مجبوری حفظ کنی.  نفر دوم که از پاسخ سوالش قانع شده بود. همان جا که ایستاده بود نشست. *در همین حال سومین نفر وارد شد.* یاعلی  علم بهتر است  یا ثروت؟ حضرت«علیه السلام»در پاسخش فرمودند : علم بهتر است زیرا برای شخص عالم دوستان بسیاری است ولی برای ثروتمندان دشمنان بسیار *نفر چهارم* یاعلی.  علم بهتر است  یا ثروت؟ حضرت علی«علیه السلام»در پاسخ به آن مرد فرمودند : علم بهتر است زیرا اگر از مال انفاق کنی کم می شود. ولی اگر از علم انفاق کنی و آن را به دیگران بیاموزی بر آن افزوده می شود. *نوبت پنجمین نفر بود.* یاعلی.  علم بهتر است  یا ثروت؟ مولا«علیه السلام»در پاسخ به او فرمودند : علم بهتر است  زیرا مردم شخص پولدار و ثروتمند را بخیل می دانند. ولی از عالم و دانشمند به بزرگی و عظمت یاد می کنند. *نفر ششم* یاعلی علم بهتر است  یا ثروت؟ امام نگاهی به جمعیت کردند و گفتند : علم بهتر است زیرا ممکن است مال را دزد ببرد  اما ترس و وحشتی از دستبرد به علم وجود ندارد.  مرد ساکت شد. نگاه متعجب مردم گاهی به حضرت علی«علیه السلام»و گاهی به تازه واردها دوخته می شد. *در همین هنگام نفر هفتم* یااباالحسن علم بهتر است  یا ثروت؟ امام فرمودند : علم بهتر است  زیرا مال به مرور زمان کهنه می شود. اما علم هر چه زمان بر آن بگذرد. پوسیده نخواهد شد. *در همین هنگام هشتمین نفر وارد شد و سوال دوستانش را پرسید که حضرت در پاسخش فرمودند؟* علم بهتر است برای اینکه مال و ثروت فقط هنگام مرگ با صاحبش میماند.  ولی علم هم در این دنیا و هم پس از مرگ همراه انسان است. همه از پاسخ های امام شگفت زده شده بودند که : *نهمین نفر هم وارد مسجد شد و در میان بهت و حیرت مردم پرسید؟* یاعلی علم بهتر است  یا ثروت؟ حضرت فرمودند : علم بهتر است زیرا مال و ثروت انسان را سنگدل می کند. اما علم موجب نورانی شدن قلب انسان می شود. *نفر دهم* یاابالحسن علم بهتر است  یا ثروت؟ حضرت فرمودند : علم بهتر است زیرا ثروتمندان تکبر دارند. تا آنجا که گاه ادعای خدایی می کنند. اما صاحبان علم همواره فروتن و متواضع اند.  فریاد هیاهو و شادی و تحسین مردم مجلس را پر کرده بود.  سوال کنندگان آرام و بیصدا از میان جمعیت برخاستند. هنگامی که آنان مسجد را ترک می کردند. *صدای حضرت را شنیدند که می فرمودند؟* اگر تمام مردم دنیا همین یک سوال را از من میپرسیدند. به هر کدام پاسخ متفاوتی می دادم کشکول بحرانی ، ج۱ ص۲۷ به نقل از امام علی بن ابی طالب علیه السلام.

علم بهتر است یا ثروت

[="Magenta"]سلام دوستان نخندین
میخوام دوباره انشاء سال چهارم دبستان را برام بنویسین![/]:Nishkhand::khaneh::Khandidan!: