علم بهتر از ثروت

اعتبارسنجی حدیث علم بهتر است یا ثروت

انجمن: 

با سلام و تشکر 

در فضای مجازی حدیثی از امام علی (ع) وجود دارد که در مورد علم یا ثروت از منظر امام علی (ع) صحبت میکند ، میخواستم تا نظر را در مورد محتوایات این حدیث و در صورت نامعتبر بودن دیدگاه صحیح اسلام را نسبت به این مسئله اعلام فرمایید ، ضمنا این حدیث شامل ده قسمت میباشد که تقاضا دارم نظر اسلام را راجع به هر کدام از این ده قسمت اعلام بفرمایید

 

*علم بهتر است یا ثروت*

جمعیت زیادی دور حضرت علی«علیه السلام»حلقه زده بودند.

*مرد اول*
یا علی سوالی دارم. 
علم بهتر است 
یا ثروت؟
مولا علی «علیه السلام»در پاسخ گفتند : علم بهتر است زیرا علم میراث انبیاست و مال و ثروت میراث قارون و فرعون و هامان و شداد.

*مرد دوم*
اباالحسن سوالی دارم. 
می توانم بپرسم؟
علم بهتر است 
یا ثروت؟
حضرت علی«علیه السلام»فرمودند : علم بهتر است
زیرا علم تو را حفظ می کند. 
ولی مال و ثروت را تو مجبوری حفظ کنی. 
نفر دوم که از پاسخ سوالش قانع شده بود.
همان جا که ایستاده بود نشست.

*در همین حال سومین نفر وارد شد.*
یاعلی 
علم بهتر است 
یا ثروت؟
حضرت«علیه السلام»در پاسخش فرمودند : علم بهتر است
زیرا برای شخص عالم دوستان بسیاری است
ولی برای ثروتمندان دشمنان بسیار

*نفر چهارم*
یاعلی. 
علم بهتر است 
یا ثروت؟
حضرت علی«علیه السلام»در پاسخ به آن مرد فرمودند : علم بهتر است
زیرا اگر از مال انفاق کنی کم می شود.
ولی اگر از علم انفاق کنی و آن را به دیگران بیاموزی بر آن افزوده می شود.

*نوبت پنجمین نفر بود.*
یاعلی. 
علم بهتر است 
یا ثروت؟
مولا«علیه السلام»در پاسخ به او فرمودند : علم بهتر است 
زیرا مردم شخص پولدار و ثروتمند را بخیل می دانند.
ولی از عالم و دانشمند به بزرگی و عظمت یاد می کنند.

*نفر ششم*
یاعلی
علم بهتر است 
یا ثروت؟
امام نگاهی به جمعیت کردند و گفتند : علم بهتر است
زیرا ممکن است مال را دزد ببرد 
اما ترس و وحشتی از دستبرد به علم وجود ندارد. 
مرد ساکت شد.

نگاه متعجب مردم گاهی به حضرت علی«علیه السلام»و گاهی به تازه واردها دوخته می شد.

*در همین هنگام نفر هفتم*
یااباالحسن
علم بهتر است 
یا ثروت؟
امام فرمودند : علم بهتر است 
زیرا مال به مرور زمان کهنه می شود.
اما علم هر چه زمان بر آن بگذرد.
پوسیده نخواهد شد.

*در همین هنگام هشتمین نفر وارد شد و سوال دوستانش را پرسید که حضرت در پاسخش فرمودند؟*
علم بهتر است
برای اینکه مال و ثروت فقط هنگام مرگ با صاحبش میماند. 
ولی علم هم در این دنیا و هم پس از مرگ همراه انسان است.

همه از پاسخ های امام شگفت زده شده بودند که :

*نهمین نفر هم وارد مسجد شد و در میان بهت و حیرت مردم پرسید؟*
یاعلی
علم بهتر است 
یا ثروت؟
حضرت فرمودند : علم بهتر است
زیرا مال و ثروت انسان را سنگدل می کند.
اما علم موجب نورانی شدن قلب انسان می شود.

*نفر دهم*
یاابالحسن
علم بهتر است 
یا ثروت؟
حضرت فرمودند : علم بهتر است
زیرا ثروتمندان تکبر دارند.
تا آنجا که گاه ادعای خدایی می کنند.
اما صاحبان علم همواره فروتن و متواضع اند. 

فریاد هیاهو و شادی و تحسین مردم مجلس را پر کرده بود. 

سوال کنندگان آرام و بیصدا از میان جمعیت برخاستند.

هنگامی که آنان مسجد را ترک می کردند.

*صدای حضرت را شنیدند که می فرمودند؟*

اگر تمام مردم دنیا همین یک سوال را از من میپرسیدند.

به هر کدام پاسخ متفاوتی می دادم

کشکول بحرانی ، ج۱ ص۲۷
به نقل از امام علی بن ابی طالب علیه السلام.