علم قرآن

ذکر الذین در قرآن برای مفرد

انجمن: 

با سلام
در برنامه سمت خدا
حاج آقا رفیعی در مورد امامت مطالبی می فر مودند و می فرمودند که در بسیاری شان نزول قران آماده که یکنفر میاد کاری می کنه اما قران در ذکر آن جمع می بندد ایشون چند مثال زدند.
مثلا در آیه 55 سوره مائده که رد مورد انفاق در رکوع می باشد مفسران شیعه که معتقدند این شخصیت امام علی هست با توجه با روایاتی که رد این مورد داریم اما یکی سوالات این هست که از ذکر الذین استفاده شده که آقای رفیعی فرمودند که قران در بسیاری از شان نزول ها که فاغل یک نفر بوده از الذین استفاده کرده
یا
مثلا فرمودند ابوسفیان به یکی پولی می ده که بیاد در بین مسلمانان ترس و رغب بیاندازه
که قران میفرمایید کسانی هستند که میان و می گویند و از این قبیل
می خواستم بدونم چرا به این شکل میشه