سرمایه داری

نظر اسلام در مورد نابرابری اجتماعی چیست ؟

سلام
به نظر می رسد شکاف طبقاتی در کشور ما در حال افزایش است
این مساله برای جوانان بیش از اقشار دیگر مورد انتقاد قرار می گیرد .
با توجه به اینکه جامعه ما یک جامعه اسلامی است حساسیت موضوع بیشتر میشود چون این مساله می تواند به اسلام منتسب گردد
لذا تبیین نظر اسلام در مورد نابرابری های اجتماعی می تواند در نشان دادن ابعاد مختلف این مساله مفید باشد
برای اینکه این بحث را از محل مناسبی آغاز کرده باشیم
با این سوال شروع می کنیم :
اساسا
اسلام نابرابری اجتماعی را قبول دارد یا خیر ؟
البته پیش از این بهتر است نابرابری اجتماعی را تعریف کنیم
والله الموفق

آیا اگر دینی نبود وهابیت و سلفی گری به وجود نمی آمد؟؟؟!!!!

انجمن: 

سلام
به نظرم باید گفت دین علت العلل به وجود آمدن ادیانی است که طرفدارانش حاضرند این قدر خشن به رگبار و کشتن مردم دست یازند
همانطور که در رفتار سلفی ها در مصر یا و هابی ها در ایران خودمان می بینیم
که کشتن شیعیان یا در برخی موارد اهل سنت را مساوی با بهشت می دانند!
و چه عقلیست که چنین اعمال و رفتاری را توجیه کند جز بی خردی ای که در دین توجیه می شود!!
دین می گوید هر چه خدا گفته است را گوش ده و عقلت به این چیزها قد نمی دهد
هر چه دستور پیامبر یا امام بوده گوش ده شاید مصالحی باشد که تو نمی دانی
و اساسا هر که باطل است را باید از بین برد یا کینه ای از آنها به دل گرفت

این تفکر ضد حقوق بشری است که انسان را آزار می دهد و به نظرم ریشه اش هم در دین تاور می شود
شما اندکی فکر کنید اگر دینی نبود آیا این چنین عقایدی هم به وجود می آمد؟؟؟؟
اگر دینی نبودکسی حاضر بود انسانهای دیگر را به خاطر صرفا داشتن یک عقیده مخالف به فجیعترین وضع سر ببرد؟؟؟؟؟؟؟؟

البته نقد من به شیعه نیست نقدم به نحو تفکریست که در ادیان ریشه می دواند و آن تعبد است
تعبدی که باید در آن عقل را خشکاند
شاید به خاطر همین تقلید از شریح قاضی ها بود که حادثه غم انگیز کربلا را به وجود آورد و شاید همین دین بود که هزاران کشته را به وجود اورد در زمان پیامبر در جنگهای متعدد و بعد از آن در زمان جنگهای سلاطین اسلامی یعنی عمر و ابابکر
اندکی فکر کنید اگر اسلام ظهور نمی یافت دیگر این قدر جنگها به وجود می آمد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

پس بهتر است این همه ظلمم را از ریشه بخشکانیم تا شاهد دنیایی سرفراز تر و اخلاقی تر باشیم
البته دوستان توجه کنند من نمی گویم ریشه همه بدیهی دین است می گویم یکی از عوامل آن دین است و باید عوامل ظلم و جنگ و خونریزی را از بین برد از جمله دین.

باتشکر