ساده ترین راه خوندن نماز شب

ساده ترین روش خوندن نماز شب چیست ؟

سلام

ساده ترین ، راحت ترین روش برای خوندن نماز شب چیه ؟ :Sham:

با تشکر :Gol: