زمینهای مفتوحة عنوة

احکام حکومتی وبيت المال

[="navy"][="arial black"]با عرض سلام و خسته نباشید

سوال:
آیا لازمه هر حکومت اسلامی اجرای "همه" قوانین اسلام است؟

[="darkred"]برای مثال:[/]
اگر در یک حکومت اسلامی، یکی از احکام اسلام بطور قانونی تغییر داده شود(قانونی تصویب و اجرا شود که خلاف قوانین اسلام باشد)، آیا اعتبار حکومت اسلامی هنوز هم پا بر جا می ماند؟
یا اسلامی بودن حکومت از اعتبار ساقط میشود؟

این سوال بیشتر از آن جهت برای بنده حایز اهمیت است که رعایت قوانین اسلامی، شرعا" واجب است. پس اگر حکومتی با تغییر یک یا چند قانون از قوانین اسلام از اعتبار اسلامی بودن ساقط گردد، دیگر رعایت قوانین آن حکومت شرعا" واجب نمی باشد(ا[="tahoma"][="black"]گر اشتباه است، با ذکر دلیل اصلاح بفرمایید[/][/]).

با تشکر از پاسخگویی شما[/][/]