حلالیت گرفتن

گرفتن حلالیت و رضایت و طلب بخشش از نامحرم

سلام اگر دل نامحرمی رو شکونده باشیم یا ظلم کرده باشیم یا آزار

ناخواسته (یا شاید هم خواسته)

نامحرمی که می شناسم نمیشه؟ درباره نامحرمی که نمی شناسمش و فقط در فضای مجازی هستش چطور؟

اگر فرصت یا شرایطش نبود چطور؟

آیا بخشش صرفا زبای و ظاهری و نه از ته قلب هم کافی است؟ و اگه بگه واقعا بخشیدم کفایت می کنه؟

حلالیت گرفتن از کسانی که دیگر به آنها دسترسی نداریم

سلام

حکم حلالیت گرفتن از کسانی ک دیگر ب آنها دسترسی نداریم چیست!؟
یا افرادی ک فامیل دور ب حساب می‌آیند، مثل پسرخاله همسر، مثلا یک خانم چطور میتواند از آقایان فامیل همسرش حلالیت بگیرد؟
واینکه اگر ازکسی طلب حلالیت کنیم وبگویند مااز شما جز خوبی ندیدیم، یعنی حلال کردند، با حتما باید جواب (بله حلال کردم)را ملاک قرار دهیم