حسین در قرآن

آیا گوینده این جمله آیت الله طباطبائی هستند؟ (سوره یاسین و یا حسین)

انجمن: 

کسی چه می داند شاید (قلب قرآن) سوره "یاسین" همان "یا حسین" است که بی سر شده است . . .