جمع بندی کلام و عقاید

امامت امامان بعد از امام حسین (ع)

انجمن: 

با عرض سلام
فرا رسیدن عید سعید قربان را تبریک عرض می کنم.
می خواستم تقاضا کنم که در اثبات حقانیت امامان شیعه از امام چهارم به بعد منابعی را معرفی کنید .چرا امامان بعدی فرزندان آنها هستند؟و اگر مطلب خاصی مورد نظرتان هست بیان فرمایید.لطفاًاز درج پاسخ های کلیشه ای اجتناب فرمایید.
پیشاپیش از عزیزانی که همکاری می کنند، سپاسگزارم.

حسابرسی بعد ازمرگ

باسلام
ایاایه قران وروایتی مبنی براینکه هرفرد بلا فاصله بعدازمرگ زنده میشودوجودداردیانه واینکه روزحساب رسی برای گزرازهرپل هزارسال طول میکشدصحت داردیانه فی یوم کان مقداره خمسین سنته
اماروایتی ازامیرالمومنین وجودداردکه البته صحت ان رانمیدانم اماایشان فرمودندهمانگونه که تمام مردم راحق روزی میدهد تمام انان رابه سرعت حساب رسی میکند ان الله سریع الحساب اماموضوع گذرازهرپل وتوقف هزاران ساله وسپس رسیدن به بهشت وجهنم ایاحقیقت دارد؟
یاحق