جمع بندی کلام و عقاید

اشکال وهابیت به سند روایت «علی مع الحق»

[=&quot] [/] [=&quot]سلام بر گرامیان عزیز
[/]
[=&quot]لطفا پاسخ این شبهه وهابیت را به حدیث علی مع الحق را بیان نمائید:
[/]
[=&quot]اشکال اینگونه است:
[/]
[=&quot]حدیثی که به پیامبرصلی الله علیه وسلم منسوب شده: علی مع الحق و الحق مع علی، یعنی: علی با حق است و حق با علی است. مراجع شیعه در مناظرات خود به هیثمی اشاره می کنند که آنرا از ابوسعید خدری روایت کرده و می‌گویند: رجال آن ثقه هستند.(مجمع الزوائد)(7/235)

[/][=&quot][/]
[=&quot]و اما پاسخ: اول: [/]
[=&quot]در مورد حدیث: (علی با حق است...) هیثمی می‌گوید که در سند آن سعد بن شعیب است، و این راوی در هیچ یک از کتابهای معتبر رجال ذکر نشده است و این نشانه مجهول بودن اوست. وجهالت مساوی است با بی اعتبار بودن سند این روایت.

[/]
[=&quot]دوم: اینکه در طریق دیگری که هیثمی نقل نموده گفته است: (رجال آن ثقه هستند) مردود است و رجال آن ثقه نیستند و در سند آن صدقه بن الربیع زرقی است که فرد نامعلوم و مجهول العین و حال است.(الجرح و التعدیل)(4/433). و در سند آن ابوسعید مولای بنی هاشم است، که در کتابهای رجال شرح حالی برای او بیان نشده است، پس کجا راویان این حدیث ثقه هستند؟!

[/][=&quot][/]
[=&quot]لطفا قبل از پاسخ به شبهه در رابطه با کتاب مجمع الزوائد و نویسنده و اعتبار آن نیز توضیحاتی بیان نمائید.

[/]
[=&quot]از پاسخ شما متشکرم.[/]