تفسیر روان

۝۞۝۞ هر روز با قرآن (آیه با تفسیر روان) ۞۝۞۝

انجمن: 

بسم الله الرّحمن الرّحیم

سلام بر شما

موضوعی با عنوان هر روز یک حدیث ساخته شده و هر روز با قرآن (یا هر روز با یک آیه) هم لازم بود .

هر کاربری که (زودتراز بقیه) آیه را قرار می دهد به این نکات توجه کند :

1- تفسیر روان و قابل فهم برای عموم باشد .
از تفاسیری مانند تفسیر نور یا تفسیر نمونه یا نکته های تفسیر المیزان و ... استفاده شود .

2- از اندازه فونت بزرگ برای نوشتن استفاده شود . (یعنی به راحتی خوانده شود)

3- از رنگ ها هم (برای خوانایی بهتر) استفاده شود . (مانند اینکه با یک نگاه موضوع از متن و متن از منبع و ... جدا شود یعنی رنگ ها متفاوت باشند و همه یکدست نباشد)

ترجیحا یک آیه باشد .

با تشکر از ...