اعمال دینی

من یک تازه مسلمانم، لطفا مرا در فراگیری اصل دین و روش های عملی اون یاری نمایید

با عرض سلام خدمت شما

من یک تازه مسلمان هستم . به هرحال به غیر از یک ادم روحانی و شخصی که دنیایش را با یک دنیای عرفانی رقم زده نمی شه صحبت و بحث کرد چون واقعیت اینه که غیر از یک انسان عرفان گرا و مذهبی ( فقط مسلمان شیعه ) به کسی برای دلسوزی برای دنیا و آخرت نمی شه اعتماد کرد .
هر انسان مطرحی اول از یادگیری شروع کرده امیدوارم چنین اطمینانی از طرف شماها صلب نشه که من واقعا دوست دارم یادبگیرم و یادبدم .
لطفا من رو در فراگیری اصل دین و روش های عملی اون یاری کنید .
سپاسگزارم