اعجاز عددی

آیا حافظ هم با خدا در ارتباط بوده؟!{دلایلی در رد اعجاز عددی قرآن}

انجمن: 

با سلام

من چند وقت هست که مطالب یک بلاگ را خوانده ام که باعث شده به یکی از مهمترین باورهای خودم یعنی اعجاز عددی در قرآن شک کنم! نویسنده بلاگ که مسلمان هم هست سعی دارد با نشان دادن روابط عددی در دیوان حافظ کل مقوله اعجاز عددی را زیر سوال ببرد! من یک نمونه از نوشته های نویسنده رو برای باورمندان مینویسم و از آنها سوال دارم آیا هنوز بعد خواندن این مطالب به اعجاز عددی باور دارید؟ چرا؟:

اعجاز عددی و نتیجه جبری آن

با سلام

برای اینکه اعجاز عددی شکل بگیرد باید جبر وجود داشته باشد وگرنه امکان این وجود ندارد که خدا یک سیستم عریض و طویل اعجاز عددی خلق کند در حالی که پیامبر و یاران و دشمنانش اختیار دارند چرا که در این حالت دست خدا بسته است.

اما به فرض اینکه جبر وجود داشته باشد مسئله حل نمیشود چرا که سوالات جدیدی مطرح میشود مثل اینها:

1- با وجود جبر خدا چگونه میخواهد انسانها را مجازات کند؟!
2- خدا که میداند از اول تا آخر عمر دنیا چه اتفاقاتی رخ میدهد مگر بیکار است که دنیا را آفریده؟!