اسماء بنت عمیس

حضور همسر ابوبکر در غسل حضرت زهرا سلام الله علیها!

مولوی عبدالحمید گفته 

همسر ابوبکر یعنی اسماء بنت عمس در غسل حضرت زهرا سلام الله علیها شرکت داشته 

اولا: این حرف صحیحه

ثانیا: چرا اسماء با ابوبکر ازدواج کرده 

ثالثا: چرا حضرت علی علیه السلام او را شب غسل دادن راه داده