آیات معاد

روح و معاد جسمانی و جسم مثالی در آیات و روایات

انجمن: 

سلام میشه در مورد: 1. روح جسمانی کیقیت آن 2. معاد جسمانی 3. بدن مثالی و کیفیت آن که آیا همین بدن است برای همه یا نه از آیات احادیث بیاورید با تشکر

از دیدگاه قرآن وضعیت مرده ها چگونه است؟

انجمن: 

باسلام وتقدیم امتنان
آیا مرده ها صدای ما را می شنوند ؟ آیا با این دنیا درارتباطا؟ اونايي كه چند هزار سال پيش مردن چی؟