آفرینش جهان

جهان هستی

سلام

چه اثباتی برای وجود داشتن داریم؟

یعنی اینکه ما واقعا هستیم و وجود داریم؟ چیزایی که میبینیم مثل یک فیلمه و شاید یک وهم و خیال باشه

چه اثباتی هست؟

این مسئله درگیرم کرده و باعث میشه حس خوبی به دین و خدا نداشته باشم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسی پیدایش تصادفی!!

سلام
میخواستم بدونم چرا بعضی با این جمله که پیدایش حیات و کائنات(بصورت جداگونه منظورمه!) بدون نیاز به وجود خالق هم امکان پذیره مخالفن!؟ آیا دلیلی هست که بگیم این جمله اشتباهه!؟