آفرینش جهان

بررسی پیدایش تصادفی!!

سلام
میخواستم بدونم چرا بعضی با این جمله که پیدایش حیات و کائنات(بصورت جداگونه منظورمه!) بدون نیاز به وجود خالق هم امکان پذیره مخالفن!؟ آیا دلیلی هست که بگیم این جمله اشتباهه!؟