جمع بندی نسبت خداوند و هستی

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
نسبت خداوند و هستی

آیا جهان جزئی از خداست 

یا خدا خارج از جهانه ؟

چرا؟؟؟

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد مسلم

جمع بندی

پرسش:

آیا جهان جزئی از خداست یا اینکه خدا خارج از جهان است؟ چرا؟

پاسخ:

قطعا جهان خلقت جزئی از خدا نیست، اصلا هیچ معلولی جزئی از علتش نیست، اما در مورد خداوند یک مانع دیگر هم وجود دارد که جهان جزئی از خدا باشد، و آن اینکه هیچگونه ترکیبی در خداوند راه ندارد و اصلا جزئیت بردار نیست، که جهان جزئی از وجود او باشد.

اما اینکه خداوند خارج از جهان یا داخل آن است، اصلا این تقسیم بندی اشتباه است، چون داخل و خارج بودن برای اشیاء مکان مند است، و پیش فرض چنین تقسیم بندی ای در مورد خداوند و جهان به این بر میگردد که ما نوعی نگاه مادی نسبت به خدا داشته باشیم، وگرنه قطعا این معنا صحیح نیست، همانطور که در روایات به آن اشاره شده است:

امام باقر(علیه السلام) می فرمایند: «إِنَ اللَّهَ خِلْوٌ مِنْ خَلْقِهِ وَ خَلْقَهُ خِلْوٌ مِنْهُ؛ خداوند جدای از مخلوقات و مخلوقات نيز جدای از او هستند.(1)

و نیز امام صادق(علیه السلام) می فرمایند: «لَا خَلْقُهُ فِيهِ وَ لَا هُوَ فِي خَلْقِه؛ نه مخلوقات در خدا هستند و نه او در مخلوقاتش است.(2)

بنابراین وقتی می گوییم خداوند نامحدود است، این نامحدود بودن را نباید به معنای نامحدود بودن مکانی معنا کرد که مثلا یعنی خدا همه جا هست و همه مکان ها را پُر کرده است!! چون چیزی که همه مکان ها را پُر کرده باشد هم باز مادی و محدود است! اساسا نامحدود بودن خداوند به معنای بی انتهایی و سعه وجودی و نامتناهی بودن در صفات کمال مثل علم و قدرت است، نه اینکه خدا از نظر جا و مکان نامحدود باشد!

و داخل بودن خدا دراشیاء از سنخ داخل بودن ایای مادی در یکدیگر نیست، همانطور که امام علی(علیه السلام) می فرمایند: «دَاخِلٌ فِي الْأَشْيَاءِ لَا كَشَيْ‏ءٍ دَاخِلٍ فِي شَيْ‏ءٍ وَ خَارِجٌ مِنَ الْأَشْيَاءِ لَا كَشَيْ‏ءٍ خَارِجٍ مِنْ شَيْ‏ء؛ داخل است در اشیا نه به معنای اینکه چیزی داخل چیز دیگری است، و خارج از اشیاء است نه به معنای خارج بودن یک چیز از چیز دیگر.(3)

 

پی نوشت ها:

  1. کلینی، محمد، الكافي، دار الكتب الإسلامية، تهران، چاپ چهارم، 1407ق، ج1، ص82
  2. همان، ج1، ص91.
  3. همان، ج1، ص86.

 

موضوع قفل شده است