جمع بندی

تب‌های اولیه

تعداد نتایج: 2
ارسال کننده عنوان موضوع تاریخ آخرین پاسخ نوع
חסר משמעות اثبات تواتر قرآن از جنبه تاریخی یکشنبه, ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ - ۱۱:۵۴ موضوع انجمن
חסר משמעות سؤال در مورد حنفاء چهارشنبه, ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ - ۱۶:۱۵ موضوع انجمن