تب‌های اولیه

تعداد نتایج: 5187
موضوع محتوای پست تاریخ ارسال موضوع تاریخ ارسال آخرین نظر تایید شده
شكايت از خدا !!!!!!!!!!!! سلام و ارادت ، استاد باور بفرمایید قصد جدل ندارم گره هایی است که تلاش میکنم با استفاده از... یکشنبه, ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ - ۰۱:۰۵ پنجشنبه, ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ - ۲۱:۴۸ بله مشاهده
بی نیازی خداوند مثال پدر و فرزند برای تقریب به ذهن بود وگرنه شما همان علت حقیقی و هستی بخش را هم مدنظر داشته... پنجشنبه, ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ - ۲۰:۱۸ پنجشنبه, ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ - ۲۱:۴۳ بله مشاهده
بی نیازی خداوند ارادت ، استاد جسارتا در مثال مناقشه میفرمایید بنده مثال عرض کردم دلیل و برهان اقامه نکردم که بر... پنجشنبه, ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ - ۲۰:۱۸ پنجشنبه, ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ - ۲۱:۴۲ بله مشاهده
شكايت از خدا !!!!!!!!!!!! استاد جسارتا مصداق خداوند نیست جنابعالی هستید که هر شناختی را الزاما نتیجه' کسب تجربه نمیدانید... یکشنبه, ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ - ۰۱:۰۵ چهارشنبه, ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ - ۱۷:۳۴ بله مشاهده
بی نیازی خداوند جناب استاد آیا قایم به ذات بودن به معنای کامل بودن صفات است؟ بنظر میرسد پاسخ به این سوال بیشتر... پنجشنبه, ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ - ۲۰:۱۸ چهارشنبه, ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ - ۱۰:۳۷ بله مشاهده
بی نیازی خداوند بعد از اینکه آن موجود را به وجود آورد، آن موجود آن صفت خالقیت را کسب کند و در آن صفت از علت... پنجشنبه, ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ - ۲۰:۱۸ چهارشنبه, ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ - ۱۰:۳۲ بله مشاهده
مجازات متجاوز به عنف استاد دقیقا بنده از همین میترسم!دیگر مرزی بین کلام خدا و دیگران نیست! دیگر همه چیز را میتوان در... شنبه, ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ - ۲۲:۴۰ چهارشنبه, ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ - ۱۰:۳۰ بله مشاهده
امید در شرایط سخت جمع بندی پرسش: من اهل نماز هستم، به ناموس کسی نگاه نمی کنم، سعی کرده ام همیشه مثبت اندیش باشم... شنبه, ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ - ۲۲:۱۲ سه‌شنبه, ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ - ۱۳:۲۱ بله مشاهده
بی نیازی خداوند این استدلال فقط بی نیازی علت العلل در صفت خالقیت را ثابت میکند نه در همه صفات و افعال. توجه... پنجشنبه, ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ - ۲۰:۱۸ دوشنبه, ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ - ۱۳:۲۲ بله مشاهده
شكايت از خدا !!!!!!!!!!!! استاد سلام ، جایگاه شما ابراز نظر مخالف را دشوار میکند با کسب اجازه و عذرخواهی عرض میشود... یکشنبه, ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ - ۰۱:۰۵ دوشنبه, ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ - ۱۳:۱۸ بله مشاهده