وضوي آسان با وجود جريان خون از زخم !---سوال فقهي

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
وضوي آسان با وجود جريان خون از زخم !---سوال فقهي

گاهي اوقات در اعضاي وضوء (صورت يا دستها) تاول و يا زخمي ايجاد مي شود كه در حال خونريزي است !
حال مي خواهي وضوء هم بگيري كار سخت مي شود خيلي ها از همان اول به فكر وضوي جبيره اي مي افتند كه خيلي وقت گير است وبعدش هم
بايد(در برخي اوقات) براي احتياط تيمم هم بكني .
اما شيوه آسان تري هم هست و آن وضوي ارتماسي ( با توجه به شرايط آن) است به اين صورت كه مثلا صورت يا دستي را كه زخم در آن است در هنگام وضوء درون آب كر غوطه ور كنيم و پس از شستن كامل خون در آن ، زخم را بفشاريم تا خون يك لحظه قطع شود بعد در همان لحظه ، صورت يا دست را با نيت وضوء از آب بيرون بكشيم و يا بعد از شستن خون و فشردن زخم ، يك لحظه صورت يا دست را در آب قليل وارد كرده و در همان هنگام به نيت وضوء ، صورت يا دست را بيرون بكشيم و سپس وضوء را با سرعت به پايان ببريم اين شيوه خيلي از اوقات مي تواند جايگزين آسان تري (به ويژه در صورت) براي اينگونه افراد باشد اما دو نكته:
1- اين شيوه براي افرادي است كه رسيدن آب به زخمشان ضرر نداشته باشد.
2- اگر خونريزي به سرعت ادامه مي يابد و تا انتهاي وضوء قطع نمي ماند بايد مواظب انتقال نجاست به ساير اعضاي وضوء باشيم تا وضوء باطل نشود.
3- شايد براي برخي افراد ،همان شيوه وضوي جبيره اي آسان تر باشد !!!
:Labkhand:

منبع: عروة الوثقي ، كتاب طهارت ، فصل شرايط وضوء ، مسئله 3