مشاوره پیش از ازدواج + صوتی

تب‌های اولیه

55 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
مشاوره پیش از ازدواج + صوتی

مسائل پیش از ازدواج

ازدواج یکی از مهمترین حوادثی است که در زندگی هر انسان رخ می‌دهد. لذا دارای اهمیتی در خور توجه است.

نظر به

اهمیت ازدواج و تشکیل خانواده و تأثیر آن در تداوم و استحکام خانواده، تربیت فرزندان،

داشتن زندگی سالم توام با رضایت و خوشبختی و احساس موفقیت،

ضرورت دارد دختران و پسران هنگام ازدواج از خدمات مشاوره‌ای مناسبی بهره‌مند شوند

و از این طریق با اهداف، وظایف و حقوق یکدیگر به خوبی آشنا شوند.

با مشاوره های زیر در همین راستا با ما همراه باشید:


برچسب: 

[="Tahoma"][="Navy"]ازدواج بدون رضایت والدین :گفتگوی حجت الاسلام والمسلمين دهنوی پیرامون موانع ازدواج؛ از سری برنامه گلبرگ (4:21)

رضایت خانواده ها در ازدواج :گفتگوی حجت الاسلام دهنوی پیرامون موانع ازدواج؛ از سری برنامه گلبرگ (5:10)


مخالفت مادرها با خواستگاری پسرها :
گفتگوی حجت الاسلام دهنوی پیرامون موانع ازدواج؛ از سری برنامه گلبرگ (3:37)

[/]

[="Tahoma"][="Navy"]فاصله های مالی در ازدواج:گفتگوی حجت الاسلام دهنوی پیرامون موانع ازدواج؛ از سری برنامه گلبرگ(4:15)

پیامهای ازدواج آسمانی :گفتگوی حجت الاسلام دهنوی پیرامون فواید ازدواج؛ از سری برنامه گلبرگ (2:14)

ترس مالی از ازدواج:گفتگوی حجت الاسلام دهنوی پیرامون فواید ازدواج؛ از سری برنامه برنامه گلبرگ (6:03) [/]

[="Tahoma"][="Navy"]سخت گیری در ازدواج :گفتگوی حجت الاسلام دهنوی پیرامون فواید ازدواج؛ از سری برنامه گلبرگ (4:00)

کمال انسان با ازدواج :گفتگوی حجت الاسلام دهنوی پیرامون فواید ازدواج؛ از سری برنامه گلبرگ (2:24)

ازدواج نصف دین:گفتگوی حجت الاسلام دهنوی پیرامون فواید ازدواج؛ در سری برنامه گلبرگ (2:52)


[/]

[="Tahoma"][="Navy"]نقش پدر و مادر درازدواج:گفتگوی حجت الاسلام دهنوی پیرامون ضرورت ازدواج؛ از سری برنامه گلبرگ (13:44)


ملاک اصلی زندگی:گفتگوی حجت الاسلام دهنوی پیرامون ضرورت ازدواج، از سری برنامه گلبرگ (2:09)

ازدواج نکردن گناه است :گفتگوی حجت الاسلام دهنوی پیرامون ضرورت ازدواج؛ از سری برنامه گلبرگ (1:30)
[/]

مضرات مجردی:گفتگوی حجت الاسلام دهنوی پیرامون مضرات مجردی؛از سری برنامه گلبرگ (4:09)

اختلاف مالی در ازدواج :گفتگوی حجت الاسلام دهنوی پیرامون همتایی وکفّیّت در ازدواج؛ از سری برنامه گلبرگ (1:45)

کفّیّت درمذهب :گفتگوی حجت الاسلام والمسلمين دهنوی پیرامون همتایی وکفّیّت در ازدواج از سری برنامه گلبرگ (3:40)


معنای کفّیّت؟:گفتگوی حجت الاسلام دهنوی پیرامون همتایی وکفّیّت در ازدواج؛ از سری برنامه گلبرگ (8:37)

تدین به خاطرعشق به فردی:گفتگوی حجت الاسلام دهنوی پیرامون نقش عشق در ازدواج؛ از سری برنامه گلبرگ (3:11)

عشق برای دختر و پسر:گفتگوی حجت الاسلام دهنوی پیرامون نقش عشق در ازدواج؛ از سری برنامه گلبرگ (5:49)


جایگاه عشق در ازدواج :گفتگوی حجت الاسلام دهنوی پیرامون نقش عشق در ازدواج؛ از سری برنامه گلبرگ (8:17)

ابرازعشق یک طرفه:گفتگوی حجت الاسلام دهنوی پیرامون نقش عشق در ازدواج از سری برنامه گلبرگ (6:14)

عشق ورز وعشق باز :گفتگوی حجت الاسلام دهنوی پیرامون نقش عشق در ازدواج؛ از سری برنامه گلبرگ (6:59)


کدام عشق؟:گفتگوی حجت الاسلام دهنوی پیرامون نقش عشق در ازدواج؛ از سری برنامه گلبرگ (4:12)

وسوسه‌‌های شیطانی برای بازگشت به گناه:گفتگوی حجت‌الاسلام دهنوی درباره وسوسه‌های شیطانی و راههای مبارزه با افکار تحریک‌کننده؛ از سری برنامه‌های گلبرگ(2:52)

برخورد دخترها با درخواست رابطه :گفتگوی حجت الاسلام دهنوی پیرامون ازدواج های رفاقتی و روابطی و کیفیت برخورد دختران با درخواست رابطه از طرف پسران (5:19)

[="Tahoma"][="Navy"]ازدواج رفاقتی: گفتگوی حجت الاسلام دهنوی پیرامون ازدواج های رفاقتی و روابطی از سری برنامه گلبرگ (4:57)

رابطه عاطفی پس از قطع رابطه نامشروع :گفتگوی حجت الاسلام دهنوی پیرامون ازدواج های رفاقتی و روابطی و داشتن رابطه عاطفی پس از قطع رابطه نامشروع (2:38)


قول هایی برای ازدواج در روابط:
گفتگوی حجت الاسلام دهنوی پیرامون ازدواج های رفاقتی و روابطی؛ از سری برنامه گلبرگ (3:29)

[/]

[="Tahoma"][="Navy"]روابط شرعی قبل از ازدواج :گفتگوی حجت الاسلام دهنوی پیرامون ازدواج های رفاقتی و روابطی از سری برنامه گلبرگ (4:09)

دوستی های قبل از ازدواج :گفتگوی حجت الاسلام دهنوی پیرامون ازدواج های رفاقتی و روابطی (7:56)

عمل به استخاره :گفتگوی حجت الاسلام دهنوی پیرامون نقش استخاره درازدواج از سری برنامه گلبرگ (1:42)

[/]

[="Tahoma"][="Navy"]نقش استخاره درازدواج :گفتگوی حجت الاسلام دهنوی پیرامون نقش استخاره در ازدواج؛ از سری برنامه گلبرگ (4:36)

سخت گیری در مسائل مالی:گفتگوی حجت الاسلام دهنوی پیرامون موانع ازدواج از سری برنامه گلبرگ (00:30)

گل زیبایی در مرداب:گفتگوی استاد دهنوی پیرامون حدیث پیامبر اکرم(ص) درباره پرهیز از ازدواج با سبزه مزبله (3:26)


[/]

حیا غیرعاقلانه :گفتگوی حجت الاسلام دهنوی پیرامون موانع ازدواج؛ از سری برنامه گلبرگ (1:35)

قسمت در ازدواج: گفتگوی حجت الاسلام دهنوی پیرامون نقش قسمت در ازدواج؛ از سری برنامه گلبرگ (5:35)

نگفتن اختلاف سنی :گفتگوی حجت الاسلام و المسلمين دهنوی پیرامون «اختلاف سنی در ازدواج»(برنامه گلبرگ) (3:18)

مرسی... خیلی استفاده کردیم

اختلاف سنی و اقتدار مرد:گفتگوی حجت الاسلام دهنوی پیرامون «اختلاف سنی در ازدواج»(برنامه گلبرگ) (2:23)

بزرگتر بودن دختر در ازدواج:گفتگوی حجت الاسلام دهنوی پیرامون «اختلاف سنی در ازدواج؛ و بزرگتر بودن سن دختر از پسر در ازدواج»(برنامه گلبرگ) (5:53)


اختلاف سنی زیاد:گفتگوی حجت الاسلام دهنوی پیرامون «اختلاف سنی در ازدواج»(برنامه گلبرگ) (8:01)

[="Tahoma"][="Navy"]اختلاف سنی در ازدواج:گفتگوی حجت الاسلام دهنوی پیرامون «اختلاف سنی در ازدواج»(برنامه گلبرگ) (10:57)

سن ازدواج :گفتگوی حجت الاسلام دهنوی پیرامون سن مناسب برای ازدواج؛ از سری برنامه گلبرگ (4:43)

اختلاف سنی پیامبر(ص) با خدیجه(س):گفتگوی حجت الاسلام دهنوی پیرامون «اختلاف سنی حضرت رسول(ص) با حضرت خدیجه(س)» (4:41)

[/]


ازدواج با هم شغل:گفتگوی حجت الاسلام دهنوِی پیرامون همتایی وکفّیّت در ازدواج؛ از سری برنامه گلبرگ (00:46)

تفاوت فرهنگ ها درازدواج:گفتگوی حجت الاسلام والمسلمين دهنوی پیرامون همتایی وکفّیّت در ازدواج؛ از سری برنامه گلبرگ (4:31)

زیبایی در ازدواج :گفتگوی حجت الاسلام دهنوی پیرامون همتایی وکفّیّت در ازدواج؛ از سری برنامه گلبرگ (4:13)

[="Tahoma"][="Navy"]فقط زیبایی در ازدواج :گفتگوی حجت الاسلام دهنوِی پیرامون همتایی وکفّیّت در ازدواج؛ از سری برنامه گلبرگ (4:14)

اصالت خانوادگی:گفتگوی حجت الاسلام دهنوی پیرامون گفتگو همتایی وکفّیّت در ازدواج؛ از سری برنامه گلبرگ (4:53)

ترس از ازدواج:گفتگوی حجت الاسلام دهنوی پیرامون موانع ازدواج؛ از سری برنامه گلبرگ (00:42)

[/]

[="Tahoma"][="Navy"]همتایی درضریب هوش :گفتگوی حجت الاسلام دهنوی پیرامون همتایی وکفّیّت در ازدواج؛ از سری برنامه گلبرگ (9:26)

وضع مالی داماد:گفتگوی حجت الاسلام دهنوی پیرامون همتایی وکفّیّت در ازدواج؛ از سری برنامه گلبرگ (3:52)

تناسب قد زوجین:گفتگوی حجت الاسلام دهنوی پیرامون همتایی وکفّیّت در ازدواج؛ از سری برنامه گلبرگ (3:06)

[/]

[="Tahoma"][="Navy"]فرهنگ متفاوت خانواده ها:گفتگوی حجت الاسلام دهنوِی پیرامون همتایی وکفّیت در ازدواج؛ از سری برنامه گلبرگ (4:51)

فاصله علمی زوجین:گفتگوی حجت الاسلام دهنوی پیرامون همتایی وکفّیّت در ازدواج؛ از سری برنامه گلبرگ (3:26)

کفّیّت درتدیّن:گفتگوی حجت الاسلام دهنوی پیرامون همتایی وکفّیّت در ازدواج، از سری برنامه گلبرگ (45:44)

[/]

[="Tahoma"][="Navy"]کفّیّت در زیبایی :گفتگوی حجت الاسلام دهنوی پیرامون همتایی وکفّیّت در ازدواج؛ از سری برنامه گلبرگ (4:55)

ازدواج با افراد صاحب منصب:گفتگوی حجت الاسلام دهنوی پیرامون ازدواج با افراد صاحب منصب و مقام (3:35)

دعا و توسل در ازدواج:گفتگوی حجت الاسلام والمسلمين دهنوی پیرامون نقش دعا در ازدواج (1:35)

[/]

متنی اش رو نمیشه بگذارید؟
ما سرعت اینترنت مون ضعیفه نمیتونیم دانلود کنیم

[="Tahoma"][="Navy"]فوت آشنایان: گفتگوی حجت الاسلام دهنوی پیرامون اینکه آیا فوت نزدیکان می تواند مانع جشن ازدواج باشد؟ (5:51)

سوگندبرای ازدواج :گفتگوی حجت الاسلام دهنوی پیرامون موضوع گفتگو آسیب شناسی ازدواج از سری برنامه گلبرگ (5:14)

نفرین در امر خواستگاران :گفتگوی حجت الاسلام دهنوِی پیرامون اینکه ایا نفرین خواستگاران رد شده تاثیری در روند زندگی دارد؟ (4:13)

[/]

[="Tahoma"][="Navy"]هم اسم کردن دوطفل شير خواره: گفتگوی حجت الاسلام دهنوی پیرامون سنت غلط هم اسم كردن دو نوزادبراي ازدواج؛ از سری برنامه گلبرگ(2:34)

ازدواج باخانواده پرجمعیت :گفتگوی حجت الاسلام دهنوی پیرامون آسیب شناسی ازدواج؛ از سری برنامه گلبرگ (3:24)

ازدواج شانسی: گفتگوی حجت الاسلام دهنوی پیرامون آسیب شناسی ازدواج؛ از سری برنامه گلبرگ (2:32)


[/]

[="Tahoma"][="Navy"]تحمیل نظر والدین در ازدواج : گفتگوی حجت الاسلام دهنوی پیرامون ازدواج های تحمیلی؛ از سری برنامه گلبرگ (4:35)

عوامل خود تحمیلی :گفتگوی حجت الاسلام دهنوی پیرامون ازدواج های تحمیلی؛ از سری برنامه گلبرگ (4:11)

ازدواج های تحمیلی:گفتگوی حجت الاسلام دهنوی پیرامون ازدواج های تحمیلی پیرامون برنامه گلبرگ (3:21)

[/]

ازدواج با غریبه یا فامیل:گفتگوی حجت الاسلام دهنوی پیرامون موضوع گفتگو ازدواج های فامیلی؛ از سری برنامه گلبرگ (3:12)

منشا روایی ازدواج فامیلی:گفتگوی حجت الاسلام دهنوی پیرامون موضوع گفتگو ازدواج های فامیلی از دیدگاه روایات و احادیث؛ از سری برنامه گلبرگ (2:02)

ازدواج فامیلی:گفتگوی حجت الاسلام دهنوی پیرامون ازدواج های فامیلی؛ از سری برنامه گلبرگ (3:31)

ازدواج پنهانی و فرار:گفتگوی حجت الاسلام دهنوی پیرامون ازدواج های پنهانی؛ از سری برنامه گلبرگ (3:20)

ازدواج با دختران چشم آبی:گفتگوی حجت الاسلام دهنوی پیرامون نقش خرافات درازدواج؛ از سری برنامه گلبرگ (00:24)

درخواب دیدن همسرآینده :گفتگوی حجت الاسلام دهنوی پیرامون نقش خرافات درازدواج؛ از سری برنامه گلبرگ (5:32)

[="Tahoma"][="Navy"]پیش بینی سرنوشت افراد:گفتگوی حجت الاسلام دهنوی پیرامون نقش خرافات درازدواج از سری برنامه گلبرگ (2:37)

دعاهای بخت گشا:گفتگوی حجت الاسلام والمسلمين دهنوی پیرامون بسته شدن بخت در ازدواج؛ از سری برنامه گلبرگ (6:47)

بسته شدن بخت:گفتگوی حجت الاسلام دهنوی پیرامون بسته شدن بخت در ازدواج؛ برنامه گلبرگ (6:51)
[/]

استخاره: پاسخ استاد دهنوی ‌به اين سوال كه خواستگاری تمام شرايط را دارد ولی استخاره بد آمده چه كار كنم؟ (8:34)

استخاره در ازدواج:سخنان استاد دهنوی پيرامون جايگاه استخاره در ازدواج (17:57)

مسايل مالی در خواستگاری:صحبتهای استاد دهنوی ‌درباره سخت گيری مالی و شغلی والدين با خواستگاران (2:48)

فایل: 

[="Tahoma"][="Navy"]خرافه های قبل از ازدواج:گفتگوی حجت الاسلام دهنوِی پیرامون نقش خرافات درازدواج؛ از سری برنامه گلبرگ (2:20)

عشق های دوره نوجوانی:پاسخ استاد دهنوی به اين سوال که؛ پسر20 ساله ام عاشق دختر 18 ساله ای شده است چه كار كنم؟ (13:00)

قول دادن برای ازدواج:پاسخ استاد دهنوی به اين سوال که؛ پسری به من قول ازدواج داده بود ولی حالا ميگويد بايد فراموشش كنم! (8:53)

[/]

[="Tahoma"][="Navy"]
ميزان تفاوت از نظر تحصيلی:پاسخ استاد دهنوی به سوالی در مورد مناسب ترين وضعيت زوجين از نظر تحصيل (2:27)

فاصله ی مالی در ازدواج:پاسخ استاد دهنوی به سوالی در مورد ميزان همتايی زوجين از نظر مالی (4:38)

ازدواج نکردن بهتر از ازدواج غلط:گفتگوی استاد دهنوی پیرامون مشكلات ازدواج های غلط و مضرات آن (4:04)


[/]

فایل: 

[="Tahoma"][="Navy"]ازدواج های خود تحميلی:پاسخ استاد دهنوی به سوالی پیرامون تحميل كردن ازدواج بر خود (9:16)

اضطراب در ازدواج:پاسخ استاددهنوی به سوالی پيرامون علتهای ترس و اضطراب درازدواج (16:30)

ازدواج هايي كه سن خانم بيشتر است:پاسخ استاد دهنوی به سوالی در مورد «روشهای پيشگيری از مشكلات ازدواج هايی كه سن خانم بيشتر از آقاست» (8:00)


[/]

فایل: 

[="Tahoma"][="Navy"]جایگاه عشق در ازدواج:گفتگوی استاد دهنوی پیرامون این مسئله که جایگاه عشق در زندگی قبل از ازدواج است یا بعد از آن؟ آیا لازم است که قبل از ازدواج عاشق بشویم؟ (07:54)

سن ازدواج:گفتگوی حجت الاسلام والمسلمین دهنوی پیرامون معیارهای ازدواج ، سن مناسب برای ازدواج و اینکه اختلاف سنی چه قدر باشد مناسب است؟ (10:57)

بسته شدن بخت:گفتگوی حجت الاسلام دهنوی پیرامون بستن بخت دختران (12:59)
[/]

فایل: 

[="Tahoma"][="Navy"]عشق های پوچ:گفتگوی استاد دهنوی پیرامون کسانی که مبتلا به عشقهای واهی هستند و راههای رهایی از این عشقهای پوچ و بی هدف (4:33)

سن ازدواج:پاسخ استاد دهنوی به این پرسش که «ازدواج در چه سنی مطلوب است؟» (4:39)

قول به ازدواج:گفتگوی حجت الاسلام والمسلمين دهنوی پیرامون ازدواجهای رفاقتی و قول گرفتن برای ازدواج در آینده (05:18)
[/]

فایل: 

[="Tahoma"][="Navy"]
ازدواج از طریق اینترنتی:گفتگوی حجت الاسلام والمسلمين دهنوی پیرامون اینکه آیا ازدواجهای اینترنتی می تواند موفقیت آمیز باشد؟ (9:01)

آشنایی اینترنتی برای ازدواج:گفتگوی حجت الاسلام دهنوی پیرامون ازدواج اینترنتی؛ از سری برنامه گلبرگ (5:48)

ازدواج شخصیت های متضاد:گفتگوی حجت الاسلام دهنوی پیرامون ازدواج موارد خاص؛ از سری برنامه گلبرگ (4:55) [/]

فایل: 

[="Tahoma"][="Navy"]اصرار به ازدواج با سادات:گفتگوی حجت الاسلام دهنوِ پیرامون ازدواج موارد خاص؛ از سری برنامه گلبرگ (3:31)

عشق یک طرفه:پاسخ حجت الاسلام دهنوی به این سوال که «عشق یک طرفه چه طور بوجود می آید؟ » (6:01)

جوان و ازدواج:بیانات حاج آقا مهندسی پیرامون «ازدواج جوانان، اهداف مهم در تشكیل خانواده و اشاره به فرهنگ سازی در میان جوانان برای ازدواج» (14:29)

[/]

[="Tahoma"][="Navy"]ازدواج درست:بیانات حاج آقا مهندسی پیرامون «آداب درست ازدواج، فرهنگ های غلط و آداب و رسوم غلط در جامعه، توجه به تربیت جوانان برای زندگی» (17:15)

زندگی شیرین:سخنرانی استاد مهندسی درباره «ارزشهای واقعی ازدواج، مشورت با جوانان در ازدواج، اجبار در ازدواج و پیامدهای منفی آن در زندگی جوانان» (11:16)

رابطه دختر و پسر:بیانات حاج آقا مهندسی پیرامون «رابطه های قبل از ازدواج، وعده های ازدواج بهانه ای برای رابطه و اشاره به آسیب های این روابط» (09:46)

[/]

[="Tahoma"][="Navy"]شیوه صحیح زندگی:سخنرانی استاد مهندسی درباره «توجه دادن جوان ها به آموزش های زندگی قبل از ازدواج، استفاده از تجربیات دیگران در زندگی، وظیفه مهم نسل گذشته در مورد جوانان» (13:22)

لطفا بخاطر ترحم ازدواج نکنيد:سلسله مباحث ازدواج موفق با کارشناسي استاد شاهين فرهنگ با موضوع "شرايط و چگونگي ازدواج موفق" «با چه کساني ازدواج نکنيم و بخاطر چه کارهايي دست به ازدواج نزنيم؟» (10:11)

لطفا چشمهايتان را باز کنيد: سلسله مباحث ازدواج موفق با کارشناسي استاد شاهين فرهنگ با موضوع "شرايط و چگونگي ازدواج موفق" «لطفا قبل از ازدواج چشمهايتان را باز کنيد،يافتن پاسخ به اين دوسوال که چرا مي خواهيد ازدواج کنيد و چگونه؟» (17:39)

[/]

دختری عاشق من شده است!:پاسخ استاد دهنوی به این سوال که؛ دختر مجردی عاشق من، که متاهل هستم شده است در صورتی که امکان ازدواج با او را ندارم چه کار باید بکنم؟ (7:21)

ارتباط با پسر مجرد:پاسخ استاد دهنوی به این سوال که؛ آیا ارتباط خانم متاهل با پسر مجرد در حد تلفن یا پیامک خیانت به شوهر محسوب می شود؟ (10:36)

سختگيری مالی در ازدواج:پاسخ استاد دهنوی به سوالی پیرامون سختگیری در ازدواج؛ «پدر و مادرم به دليل سختگيری های غير منطقی مالی خواستگارانم را رد می كنند چه كنم؟» (8:04)


علاقه های ویرانگر در ازدواج :سخنان استاد یوسف غلامی پیرامون این مطلب که «افراد چگونه به علاقه های افراطی می رسند و این علاقه ها چگونه می شود كه آسیب رسان می شوند؟ و در انتخاب دوست و همسر چه ارزشهایی را باید در نظر بگیریم؟» (56:29)

معیار پولداری خواستگار:سخنان حجت الاسلام یوسف غلامی درباره«معیار پولدار و فقیر بودن پسری برای ازدواج» (2:00)

علاقه های زودگذر و یك جانبه:سخنان حجت الاسلام یوسف غلامی در مورد«علاقه و عشقهای واهی و یك جانبه در انتخاب همسر در اولین برخورد با وی كه موجب نفرت بعدی از همسر می شود» (5:52)

[="Tahoma"][="Navy"]مشكلات ژنتيكی در ازدواج:پاسخ استاد دهنوی به اين سوال؛ آيا كسانی ‍ كه مشكلات ژنتيكی ‌دارند می توانند باهم ازدواج كنند؟ (5:28)

سختگيری والدين در ازدواج فرزندان:پاسخ استاد دهنوی به اين سوال كه چرا در گذشته والدين با دست خالی ازدواج می كردند ولی اكنون در ازدواج فرزندانشان سختگيری می كنند؟ (5:31)

دخترها ضربه پذیرترند:توضیحات خانم دکتر نفيسه بروجردی - روانشناس بالينی واستاد مهارتهای زندگی در دانشگاه علم و صنعت درباره علت ضربه پذیر بودن دختر (9:41)
[/]

[="Tahoma"][="Navy"]دوستی دختر و پسر:آیا دوستی دختر و پسر درست است یا خیر؟! بشنوید جواب این پرسش را توسط خانم دکتر بروجردی متخصص روانشناسی (7:57)

با سحر و جادو می‌توان بخت کسی را بست؟:پاسخ حجت الاسلام والمسلمین استاد محمدی به این پرسش که سحر و جادو چیست و آیا می توان با سحر و جادو بخت کسی را بست؟(13:09)

عمل نکردن به استخاره بد:پاسخ استاد دهنوی ‌به اين سوال كه «قبل از ازدواج استخاره كرده بودم و بد آمده بود. الان زندگی خوبی ندارم آيا این امر مربوط به استخاره ای است كه به ان عمل نكرده ام؟» (7:22)
[/]

[="Tahoma"][="Navy"]استخاره و عدم اخلاق:پاسخ استاد دهنوی ‌به اين سوال كه «علاقه ای به خواستگارم ندارم ولی استخاره آمده اگر رد كنی از ستمكاران خواهی بود؟» (2:47)

ازدواج دختران:پاسخ استاد ماندگاری به پرسشهای اعتقادی پیرامون این مطلب که «نیاز به ازدواج مرا از پای در آورده و ممکن است به گناه بیفتیم چه كنيم؟» (24:46)

همسرمان چگونه باید باشد؟:سخنان دکتر «ناظمی» پیرامون «ملاکهای انتخاب همسر چیست و اینكه در انتخاب همسر چرا باید به مسائل تأثیرگزار در زندگی توجه کرد؟» (07:41)


[/]

فایل: 

[="Tahoma"][="Navy"]جوانی و ارتباط(1):سخنرانی دکتر «میثاق» پیرامون «فرضیه نیاز مکمل و فرضیه شباهت که دو فرضیه در ارتباط با انتخاب در مراحل زندگی است و بیان این نکته که کدامیک از این دو روش در زندگی مناسب تر است» (04:14)

جوانی و ارتباط(2):سخنان دکتر «میثاق» در مورد «ایرادات نظریه مکمل و تاثیر آن در انتخاب در ازدواج و اشاره به اینكه هدف اصلی ازدواج رسیدن به آرامش است» (07:48)

جوانی و ارتباط(4):سخنان استاد دکتر «میثاق» در پاسخ به این سوال كه «آیا سختگیری در انتخاب همسر لازم است یا نه؟ و اینکه خانواده ها برای تربیت فرزندان از چه روش هائی استفاده کنند؟» (08:55)
[/]

پیوند قلبها:سخنان دکتر «میثاق» در پاسخ به این پرسش كه «فلسفه واقعی ازدواج چیست؟ چه رابطه بین ازدواج موفق و عشق واقعی وجود دارد؟ با اشاره به ماجرای بسیار زیبائی از عشق واقعی» (09:35)

عشق رمانتیک:سخنان دکتر «میثاق» در این باره كه «عشق بدون تعهد در زندگی معنی ندارد و اینکه مشکلات فرهنگی جوانان در عشق های امروزی باعث بسیاری از رابطه ها شده است با اشاره به انتخاب نادرست در ازدواج» (07:20)

مشکلات ازدواج در نوجوانی:پرسش و پاسخ تربیتی توسط استاد دهنوی در حوزه مسائل كودك و نوجوان پیرامون « ازدواج زود هنگام دختران» (19:54)

چرا ازدواج؟:پاسخ استاد حجت الاسلام والمسلمین رنجبر به این سوال که « چرا با وجود فيلم ها و عكس ها بايد به دنبال ازدواج برويم؟» (10:50)

تاكيد به ازدواج:پاسخ حجت الاسلام والمسلمین رنجبر به اين سوال كه « چرا در آموزه های دينی اين همه تاكيد به ازدواج شده است؟» (6:19)

ازدواج:پاسخ حجت الاسلام والمسلمین رنجبر به اين سوال كه «در انتخاب همسر حساسيت بايد روی چه مسايلی باشد؟» (2:49)

[="Tahoma"][="Navy"]وابستگی در ازدواج:پاسخ حجت الاسلام والمسلمین رنجبر به اين سوال كه «با كسانی كه وابستگی بيشتری به خانواده دارند می شود ازدواج كرد؟» (2:33)

مشكل ازدواج دختران:گفت و گو با حجت الاسلام نقویان پیرامون«عاطفه و غریزه دختران و نیاز به ازدواج» (08:45)

خانواده نامناسب:گفت و گو با حجت الاسلام نقویان پیرامون «دختران خوبی که خانواده خوبی ندارند، درباره ازدواج چه کاری باید انجام دهند؟» (09:48)

تعهد گرفته اند که ازدواج نکنم!:گفت و گو با حجت الاسلام نقویان پیرامون«يكی از ارگانهای دولتی موقع استخدام تعهد گرفته كه نبايد ازدواج كنيد در صورتی كه نياز به ازدواج دارم چه كار بايد بكنم؟» (03:27)

مشكلات اقتصادی در ازدواج:پاسخ حجت الاسلام نقویان به این سوال که «با وجود مشكلات اقتصادی چگونه ازدواج كنيم؟» (16:41)


[/]

[="Tahoma"][="Navy"]استخاره:پاسخ حجت الاسلام نقویان به این سوال که «در امر ازدواج چه مقدار باید به استخاره ترتیب اثر بدهیم؟» (04:59)

رابطه با پسر نامحرم (1):بخش اول پاسخ حجت الاسلام دهنوی به این سوال که «با پسری ارتباط تلفنی دارم و او را ندیده ام آیا این ارتباط اشکال دارد؟ » (7:21)

رابطه با پسر نامحرم (2):بخش دوم پاسخ حجت الاسلام دهنوی به این سوال که «با پسری ارتباط تلفنی دارم ولی او را ندیده ام آیا این ارتباط اشکال دارد؟» (7:23)

کفيّت تحصيلی:پاسخ «حجت الاسلام محسن عباسی ولدی» کارشناس مسائل خانواده، به این سوال که «در زندگی مشترک،‌ کفيت تحصيلی چه مقدار اهميت و ضرورت دارد؟» (6:25)

اقسام کفّيت:پاسخ «حجت الاسلام محسن عباسی ولدی» کارشناس مسائل خانواده، به این سوال که «اقسام کفيّت در اسلام چيست و مقدار اهميت هر کدام از آنها در زندگي چقدر است؟»(11:41)
[/]

[="Tahoma"][="Navy"]معني کفّيت:پاسخ «حجت الاسلام محسن عباسی ولدی» کارشناس مسائل خانواده، به این سوال که «کفّيت در ازدواج چيست،‌ آن را توضيح دهيد؟» (14:54)

راهکار ارتباط دختر و پسر:پاسخ «حجت الاسلام محسن عباسی ولدی» کارشناس مسائل خانواده، به این پرسش که «چگونه فرزندانمان را تربیت کنیم تا سراغ ارتباط دختر و پسری نروند؟» (10:05)

حفظ حریم در دانشگاه:پاسخ استاد «محسن عباسی ولدی» به این سوال که «حریمهای دختر و پسر در دانشگاهها به چه مقدار باید رعایت شود؟ آيا حفظ حريم در اين محيطها ضرورت دارد؟» (5:28)

سن بالا در ازدواج:پاسخ «حجت الاسلام محسن عباسی ولدی» کارشناس مسائل خانواده، به این سؤال که «آیا اختلاف سن بالا در امر ازدواج موفق و خوب تأثیر دارد؟» منبع: رادیو سراسری معارف (7:08)

ابراز محبت قبل از ازدواج:پاسخگویی استاد «محسن عباسی ولدی» به این پرسش که «در مقابل پسرانی که قبل از ازدواج به خاطر فراهم نبودن شرایط ازدواج، ابراز محبت می کنند، چه عکس العملی باید داشته باشیم؟» (4:08)


[/]

[="Tahoma"][="Navy"]ازدواج با منکر خمس: پاسخگویی استاد «محسن عباسی ولدی» به این پرسش که «خواستگاری دارم که اعتقادی به خمس ندارد، آیا با او ازدواج کنم؟» (5:36)

آشنایی پیش از ازدواج:پاسخگویی استاد «محسن عباسی ولدی» به این پرسش که «آشنایی پیش از ازدواج بدون اجازه پدر و مادر آیا مشکلی در زندگی ما تأثیری خواهد داشت یا نه؟» (13:48)

آتش و پنبه:سخنان دکتر «نفيسه بروجردی» استاد مهارتهاي زندگي دانشگاه علم و صنعت پیرامون، «علت ارتباط های نامشروع دختران و پسران، خلا ها و نیاز های روانشناسی در ارتباط های با جنس مخالف» (16:21)

چرا ازدواج؟:سخنان دکتر «امان قرايي مقدم» پژوهشگر و جامعه شناس و حجت الاسلام «مرتضی جعفرپور»؛ کارشناس مذهبی پیرامون، «نقش ازدواج از جنبه فردی و اجتماعی، انواع رابطه طبق آیات قرآن و تجرد به عنوان یکی از عوامل خودکشی» (11:51)

دیر نشده؟:سخنان دکتر «امان قرايي مقدم»؛ جامعه شناس، پیرامون، «میانگین سن ازدواج در کشور، سنین مطلوب برای ازدواج دختران و پسران، دلایل بالا رفتن سن ازدواج و آسیب های اجتماعی در تاخیر ازدواج»(08:49)


[/]

[="Tahoma"][="Navy"]ازدواج های اجباری:سخنان دکتر «گودرز عکاشه»؛ روانپزشک و دکتر «امان قرايي مقدم»؛ جامعه شناس پیرامون، «آیتم های انتخاب همسر، شخصیت شناسی همسر آینده، روابط قبل از ازدواج و عدم رابطه های قبل از ازدواج برای دختران و پسران»(12:46)

ازدواج در سن بالا:
سخنان دکتر «مريم فرضی» روانشناس، پیرامون «علل بالا رفتن سن ازدواج، پیامدهای تاخیر در ازدواج و فواید زندگی مشترک برای سلامت روانی و اجتماعی»(22:53)


بهداشت روانی ازدواج:سخنان دکتر «پرویز مظاهری» دبیر انجمن روانپزشکان ایران، پیرامون «تعریف بهداشت روانی ازدواج، خواستگاه های ازدواج از منظر روانپزشکی، شروط ازدواج (بلوغ، انگیزه و اطلاع) و شرح انواع بلوغ در افراد»(27:05)

آینده نگر باشیم:سخنان دکتر «جواد همدانی» روانپزشک و متخصص اعصاب و روان، پیرامون «اهمیت مشاوره قبل از ازدواج، علل مشکلات زناشویی و راه های پیشگیری از این مشکلات»؛ (03:55)

ارزان اما با عشق:سخنان دکتر «بدری السادات بهرامی» مشاور و روانشناس، پیرامون «ملاک آسایش در زندگی، مهمترین سرمایه زندگی، راه های دست یابی به زندگی آرام و علل به وجود آمدن مشکلات زندگی»(09:42)


[/]

[="Tahoma"][="Navy"]قول ازدواج: پاسخ حجت الاسلام دهنوی به این سوال که «آقایی بعد از سه سال قول ازدواج، نمی‌خواهد با من ازدواج کند؛ چه کنم؟» (7:59)

خواستگاری به سبك مدرن(1) :سخنرانی «دکتر مظاهری» درباره «ورود اینترنت به جوامع در حال توسعه مثل ایران و آثار سوءی که بر فرهنگ کشورمان داشته است» (2:39)

خواستگاری به سبك مدرن(2) :سخنرانی «دکتر مظاهری» پیرامون «بی‌اعتمادی در ازدواج های اینترنتی و اشاره به این دغدغه فکری که آیا همسرشان با افراد دیگری هم ارتباط دارد یا نه؟» (4:08)

مهریه بالا، اهرم فشار زندگی: پاسخ «حجت الاسلام و المسلمین محسن عباسی ولدی» مشاور مسائل خانواده و تربیت، به این سؤال که «امروزه مهریه دختران را بالا گرفتن به عنوان اهرم فشاری است تا داماد از کارهای ناشایست نگه داشته شود، آیا این تفکر صحیحی است؟» (6:32)

بحران مهریه ها:پاسخ «حجت الاسلام و المسلمین محسن عباسی ولدی» مشاور مسائل خانواده و تربیت، به این سؤال که «آیا با این اوضاع اقتصادی، تعیین مهریه های بالا مانع بزرگی بر سر راه ازدواج جوانان به حساب نمی آید؟» (12:40)


[/]