مسائل جانبی تیمم بدل از غسل

تب‌های اولیه

2 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
مسائل جانبی تیمم بدل از غسل

سلام
می دانیم کسی که جنب شده برای نماز باید غسل کند و اگر آب کافی پیدا نکند یا وقت تنگ باشد باید تیمم بدل از غسل کند.
سوالی که پیش می آید این است که لباس و بدن نماز گزار که نجس شده چه می شود؟ آیا حتما باید پاک شود یا همین شرایط هم می توان نماز خواند؟ لطفا حالتهای مختلف (کمبود آب و وقت تنگ و حالت عادی)را کاملا توضیح بدهید

hoomanb;94040 نوشت:
سلام می دانیم کسی که جنب شده برای نماز باید غسل کند و اگر آب کافی پیدا نکند یا وقت تنگ باشد باید تیمم بدل از غسل کند. سوالی که پیش می آید این است که لباس و بدن نماز گزار که نجس شده چه می شود؟ آیا حتما باید پاک شود یا همین شرایط هم می توان نماز خواند؟ لطفا حالتهای مختلف (کمبود آب و وقت تنگ و حالت عادی)را کاملا توضیح بدهید

با سلام و تشکر از سئوال شما

لباس و بدن نماز گزار باید پاک باشد .
اما در حالت اضطرار یعنی در صورتی که مثلا نماز گزار آبی برای شستن و طهارت بدن ندارد و نمی تواند از لباس یا پوشش پاک دیگری مانند چادر شب یا پتو استفاده کند و حتی پوشش پاک کوچکی که عورتین را هم بپوشاند ، ندارد باید عریان نماز بخواند و اگر نمی تواند جایز است با همان وضعیت یعنی بدن نجس و لباس نجس نماز بخواند . (1)

پی نوشت:
1. امام خميني ره ، تحرير الوسيله ج 1 القول في احكام النجاسات م 7.

موضوع قفل شده است