مخاطب " السلام علیکم و رحمه الله برکاته "

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
مخاطب " السلام علیکم و رحمه الله برکاته "

سلام
مخاطب " اسلام علیکم و رحمه الله برکاته " که در سلام نماز می گوییم کیست ؟ کم به چه کسانی اشاره دارد؟

dexter2009;210514 نوشت:
سلام

dexter2009;210514 نوشت:

مخاطب " اسلام علیکم و رحمه الله برکاته " که در سلام نماز می گوییم کیست ؟ کم به چه کسانی اشاره دارد؟

با سلام

آنچه از سخن فقهاء و روايات استفاده مي شود (البته با چشم پوشي از اختلاف آراء و نظراتي كه دارند) اين است كه نمازگزار در سلام اين چند دسته افراد را قصد مي كند. انبياء ـ عليهم السلام ـ ، ملائكه(1) و ائمه(2) ـ عليهم السلام ـ و اگر در نماز جماعت باشد علاوه بر آن سه دسته، مأمومين به امام جماعت سلام مي دهند و امام مأمومين را قصد مي كند.

شهيد ثاني در شرح اللمعة الدمشقية علاوه بر موارد ياد شده قصد كردن تمام مسلمين از جن و انس را در سلام نماز افزوده است.(3)

شيخ انصاري(4) و برخي ديگر از فقهاء(5) قائل اند با توجه به روايات در سلام علاوه بر موارد گذشته دو فرشتة كاتب همراه انسان يعني عتيد و رقيب قصد مي شوند.(6)

در هر حال مراد از سلام دادن در نماز، همان چند دسته يعني انبياء، ملائكه و ائمه ـ عليهم السلام ـ و جميع مسلمين مي باشند اما بايد توجه داشت كه قصد كردن و مخاطب قرار دادن آنها امر واجبي در نماز نمي باشد و به تعبير علمي تر از شرائط صحت نماز نمي باشند بلكه از نوع شرط كمال نماز محسوب مي شوند.

به همين خاطر برخي علماء و سالكين الي الله و اصحاب قلوب، سّر و حقيقت سلام نماز را اينگونه تبيين مي كنند كه چون نمازگزار در اين نماز كه در حقيقت سير الي الله است و مؤمن به معراج سفر مي كند و از اين عالم پرواز مي كند و غير از حق هيچ كس را نمي بيند و فقط با او سخن مي گويد «المصلي يناجي ربه»(7) لذا در راه برگشت وقتي به عالم مجردات و ذوات نورانيه يعني انبياء و ائمه ـ عليهم السلام ـ مي رسد سلام مي كند سپس وقتي وارد عالم دنيا شد به همنوعان و مسلمين و صلحاء و نمازگزاران ديگر سلام مي فرستد لذا اين سلام سلام توديع است چون در جمع آنها نبوده و تازه وارد شده است ادب آن است كه سلام كند.

امام خميني(ره) در اين رابطه به اين نكته لطيف عرفاني اشاره دارد: «سلام نمازگزار درست نيست مگر آن كه در حال نماز از ما سوي الله غايب شده و با خداوند مناجات كند، هنگامي كه از نماز منتقل مي شود و موجود هاي خلقي را مشاهده مي نمايد، چون غايب از آنها بود و تازه در جمع آنها حاضر مي شود لذا بر آنان سلام مي كند، و اگر نمازگزار همواره با موجود هاي زميني و خلقي بوده و حواس او متوجه مردم بود، چگونه بر آنها سلام مي نمايد، زيرا كسي كه در جمع ديگران همواره حاضر است، به آنها سلام نمي كند، و اين نمازگزار بايد شرمنده شود، چون با سلام خود رياكارانه به مردم نشان مي دهد كه من در نزد خدا بودم و تازه به جمع شما پيوستم.»(8)

پاورقی:
1. حر عاملي، وسائل الشيعه، مكتبة الاسلاميه، چاپ ششم، 1367ش، ج4، ص68، ح10.
2. همان، ج4، ص1217.
3. ر.ك: شهيد ثاني، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيه، بيروت، مؤسسه اعلمي مطبوعات، ج1، ص280.
4. ر.ك: انصاري، مرتضي، الصلاة، ج2، ص116.
5. مانند: علامه محمدكاظم طباطبائي در العروة الوثقي، ج1، ص695.
6. ر.ك: وسائل الشيعه، همان، ج2، ص1005، ح17 و 13.
7. نمازگزار با پروردگارش سخن مي گويد.
8. محي الدين عربي، فتوحات مكيه، ج1، ص 432، نشر دار صادر، بيروت، بي تا

آیه الله جوادی آملی در کتاب "اسرار عبادات" می نویسد:

يكى از عرفاى بزرگ سخنى دارد كه در كتاب اسرار الصلوه امام خمينى - دام ظله - هم آمده است . آن عارف بزرگوار اسلامى مى فرمايد كسى كه در نماز حواسش پيش غير خدا و پيش زندگى است او چگونه به خود اجازه مى دهد بگويد در پايان نماز السلام عليكم و رحمه الله ، من شرمندام .

سرش آن است كه نماز گزار با خدا مشغول مناجات است : المصلى يناجى ربه پس با مردم نيست ، در جمع ديگران نيست ، وقتى نمازش تمام شد و مناجاتش با خداى سبحان به پايان رسيد، از حضور خدا بر مى گردد و در بين مردم قرار مى گيرد، و چون اولين بار است كه وارد جمع ديگران مى شود، مى گويد السلام عليكم . افرادى كه در مجمع و مجلسى در كنار يكديگر نشسته اند هيچكدام به يكديگر سلام نمى كنند زيرا در حضور يكديگرند؛كسى كه در آن جمع نيست و از جاى ديگر وارد مى شود سلام مى كند.

سلام آخر نماز نه دعاست و نه ذكر است ، اين تحيت است نه دعا. لذا اگر در وسط نماز كسى عمدا بگويد السلام عليكم ، نمازش باطل است ؛و اگر اشتباها گفت ، دو سجده سهو دارد. سلام آخر نماز كلام آدمى است كه به عنوان تحيت و درود است ؛چون نمازگزار با خدايش مناجات مى كند. و در بين مردم نيست ، وقتى كه نمازش تمام شد و از مناجات خدا برگشت و زمين شد و به جمع مردم پيوست به مردم سلام مى كند.

لذا گفتند در نماز جماعت هنگام گفتن السلام عليكم امام به كدام قسمت نگاه كند، مامومين به كدام قسمت نگاه كنند. آن بزرگ عارف مى گويد؛ من در تعجبم كسى كه حواسش پيش زندگى است ، او اصلا با خدا مناجات نكرده و از مردم جدا نشده است ، چگونه به خود اجازه مى دهد كه بگويد السلام عليكم .

موضوع قفل شده است