فراموشی نجاست لباس

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
فراموشی نجاست لباس

با سلام
دررساله ایت الله سیسیتانی پیرامون لباس نمازگزارآمده:
اگرازروی بی اعتنایی نجاست لباس فراموش شد نمازش صحیح است
اگر شخصی نیمه شب فهمید و برای نمازصبح خواست آب بکشد و سپس فراموش کرد، حکم نمازش چیست؟
با تشکر

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد شفا

مخاطب;975423 نوشت:
با سلام
دررساله ایت الله سیسیتانی پیرامون لباس نمازگزارآمده:
اگرازروی بی اعتنایی نجاست لباس فراموش شد نمازش صحیح است
اگر شخصی نیمه شب فهمید و برای نمازصبح خواست آب بکشد و سپس فراموش کرد، حکم نمازش چیست؟
با تشکر

سلام علیکم

این موارد تشخیصش عرفی است.
ولی این موردی که فرمودید، اگر بنا داشته بیدار شود، بشوید و اتفاقا فراموش کرده، بی اعتنایی محسوب نمی شود.

موضوع قفل شده است