جمع بندی صف اول نماز جماعت و تراشیدن ریش

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
صف اول نماز جماعت و تراشیدن ریش

سلام

مگر تراشیدن ریش حرام نیست چرا کسانی که نماز می خوانند و به مسجد می آیند ریش ندارند؟

تراشیدن ریش جزء گناهان صغیره است درسته؟ ولی کسی که مداومت بر تراشیدن آن کند کبیره میشود؟

اصلا مگر تراشیدن ریش ، علنی کردن گناه محسوب نمیشود پس علت اینکه امامان جماعات مساجد هیچ اهمیت به این موضوع نمی دهند و تذکری به نمازگزاران نمی دهند چیست؟یعنی نمازگزارن کار غلطی مرتکب نشده اند؟

مگر نباید گناه علنی را تذکر داد؟

کسانی که در صف اول نماز جماعت هستن، میکروفون بدست تعقیبات نماز را در مسجد می خوانند و با امام جماعت حشر و نشر دارند، بیش از 45 سال سن دارن، ولی با این خصوصیات ریش خود را می تراشند.
این موضوع در عرف جامعه جا افتاده یعنی دیگر گناه نیست.

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد عامل

[="Arial Black"][="Blue"]

بسم الله الرحمن الرحیم


سلام علیکم

غالب مراجع با توجه به دلایل متعدد منع تراشیدن ریش، قائل به احتیاط واجب در ترک آن شده اند و برخی نیز فتوا به ترک تراشیدن ریش داده اند. که در هر دو صورت، تراشیدن ریش حرام خواهد بود.

لذا با توجه به حرمت آن، نهی از منکر بر دیگران ثابت می شود، چه امام جماعت باشد و چه دیگران. اما در نهی از منکر باید به چند نکته توجه کرد:

اولا؛ باعث ترک مسجد آمدن آنها نشود، چرا که بالاخره هر کس که ایمان دارد، ممکن است در برخی جهات، نقصی داشته باشد که گاهی این نقصِ ایمانْ ظاهری است مانند تراشیدن ریش، و گاهی باطنی و ناپیدا مانند خیلی از گناهان که فقط خودِ مرتکب، از آن آگاهی دارد. در عین حال نهی از منکر باید از راه خود و در بهترین حالت، بطور غیر مستقیم و تاثیر گذار انجام شود.

ثانیا؛ برخی از مراجع تراشیدن مقدرای از ریش را جایز دانسته اند و بر این مبنا، مثلا ریش پرفسوری و مانند آن، حکم ریش را داشته و حرام نیست. همچنین ته ریشی که در عرف به آن ریش بگویند نیز حکم ریش را داشته و حرام نمی باشد. لذا در نهی از منکر انسان باید ابتدا به مسائل آگاه بوده و سپس نهی از منکر کند.

نکته پایانی اینکه برخوردِ با روی خوشْ از طرف روحانی مسجد، ممکن است برای جذب حداکثری و پس از تذکرات باشد، لذا این روی خوش به معنای تائید امر حرامی مانند تراشیدن ریش نیست.

ان شا الله در امر ترویج دین موفق باشید...

[/]

[="Book Antiqua"][="Navy"]

بسم الله الرحمن الرحیمسوال:
اگر تراشیدن ریش حرام است، پس چرا ائمه جماعات به اینگونه افراد که گاهی صف اول هم می ایستند، تذکر نمی دهند؟

پاسخ:
غالب مراجع با توجه به دلایل متعدد منع تراشیدن ریش، قائل به احتیاط واجب در ترک آن شده اند و برخی نیز فتوا به ترک تراشیدن ریش داده اند. که در هر دو صورت، تراشیدن ریش حرام خواهد بود.

لذا با توجه به حرمت آن، نهی از منکر ثابت می شود، چه امام جماعت باشد و چه دیگران. اما در نهی از منکر باید به چند نکته توجه کرد:

اولا؛ باعث ترک مسجد آمدن آنها نشود، چرا که بالاخره هر کس که ایمان دارد، ممکن است در برخی جهات، نقصی داشته باشد که گاهی این نقصِ ایمانْ ظاهری است مانند تراشیدن ریش، و گاهی باطنی و ناپیدا مانند خیلی از گناهان که فقط خودِ مرتکب، از آن آگاهی دارد. در عین حال نهی از منکر باید از راه خود و در بهترین حالت، بطور غیر مستقیم و تاثیر گذار انجام شود.

ثانیا؛ برخی از مراجع تراشیدن مقدرای از ریش را جایز دانسته اند و بر این مبنا، مثلا ریش پرفسوری و مانند آن، حکم ریش را داشته و حرام نیست. همچنین ته ریشی که در عرف به آن ریش بگویند نیز حکم ریش را داشته و حرام نمی باشد. لذا در نهی از منکر انسان باید ابتدا به مسائل آگاه بوده و سپس نهی از منکر کند.

نکته پایانی اینکه برخوردِ با روی خوشْ از طرف روحانی مسجد، ممکن است برای جذب حداکثری و پس از تذکرات باشد، لذا این روی خوش به معنای تائید امر حرامی مانند تراشیدن ریش نیست.

موضوع قفل شده است