شرط اختیار فسخ عقد

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
شرط اختیار فسخ عقد

شرط اختیار فسخ عقد در کدام نوع از ازدواج صحیح است؟

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد صادق الوعد

با عرض سلام وتشکر از ارتباط شما.

شرط خيار در نفس عقد ازدواج دائم وموقت، جايز نيست  این شرط باطل است. ولی اصل عقد صحیح است

العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص: 839

 همچنانکه در قانون مدنی ماده 1069 نیز به این مطلب اشاره شده است

ماده 1069 – شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر این که مدت آن‌معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلاً مهر ذکر نشده باشد.

 

 براساس قسمت اول ماده «1069» ق. م: «شرط خيار فسخ نسبت بعقد نكاح باطل است ...» زيرا خانواده سلول اوليه جامعه مي باشد كه بوسيلۀ توالد و تناسل بقاء آن را تضمين مي نمايد و فسخ نكاح موجب انهدام آن است و از جنبۀ عمومى نميتوان نكاح را دستخوش آزادى ارادۀ زوجين قرار داد تا آنان حق انحلال آن را براى خود محفوظ دارند، زيرا سستى رابطۀ مزبور بضرر اجتماع و لطمۀ غير قابل جبرانى نسبت به جامعه وارد مى‌آورد. بدين جهت نميتوان نكاح را اقاله نمود آنگونه كه معاملات را ميتوان اقاله كرد. بنابراين چنانكه مادۀ بالا تصريح مي نمايد شرط خيار فقط باطل مي باشد و تأثيرى در عقد ندارد.

 

حقوق مدنى (امامى)، ج‌4، ص: 365

موضوع قفل شده است