شرط فسخ عقد

آیا مرد باید از باکره بودن همسرش اطمینان حاصل کند و چگونه؟

سلام برکارشناسان محترم

 سوالی از حضورتان داشتم

آیا اگر شوهر متوجه شود که همسرش باکره نیست می تواند عقد رافسخ کند ؟

آیا مهریه نیز در این ازدواج برعهده آقا هست یا خیر ؟ مقام معظم رهبری . ایت الله سیستانی و ایت الله مکارم شیرازی