سود پول شبهه ناک

تب‌های اولیه

7 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
سود پول شبهه ناک

سلام
یک شرکت خارجی با یکی از شرکت های ایرانی همکاری می کند . شرکت ایرانی بخشی اش مال دولت و بخشی اش مال کشور خارجی است . شرکت خارجی پولی را میخواهد از طریق بانک به شرکت ایرانی انتقال دهد . بانک می گوید که کار اداری دارد و ان پول را یک شب سرمایه گذاری می کند و فردا شب به شرکت ایرانی می دهد . حال تکلیف کارمندان و مردمی که از این بانک پول میگیرند یا فعالیت مالی انجام میدهند چیست ؟ ( خواهشا نگویید چون شک دارید .... پول شبهه دار برای من قابل استفاده نیست ! )
این بانک دولتی است .
مرجع : اقای نوری همدانی

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد نور

سهیل جم;885391 نوشت:
سلام
یک شرکت خارجی با یکی از شرکت های ایرانی همکاری می کند . شرکت ایرانی بخشی اش مال دولت و بخشی اش مال کشور خارجی است . شرکت خارجی پولی را میخواهد از طریق بانک به شرکت ایرانی انتقال دهد . بانک می گوید که کار اداری دارد و ان پول را یک شب سرمایه گذاری می کند و فردا شب به شرکت ایرانی می دهد . حال تکلیف کارمندان و مردمی که از این بانک پول میگیرند یا فعالیت مالی انجام میدهند چیست ؟ ( خواهشا نگویید چون شک دارید .... پول شبهه دار برای من قابل استفاده نیست ! )
این بانک دولتی است .
مرجع : اقای نوری همدانی

با سلام و عرض ادب

به نظر آیة الله نوری،اگر متصديان بانكها را وكيل كنند كه از آن پول ها در فعاليت هاي اقتصادي به كار گرفته شود و مبلغي از منافع را به صاحبان پول بدهند مانعي ندارد

http://www.pasokhbesoalat.ir/ViewPasokh4.aspx?id=1559(متن استفتا در این آدرس قابل رویت است)

سلام
بسیار تشکر و ممنون
اگر وکیل قرار ندهند چه ؟
اگر سود این پول جایز نیست و ما در مال دریافتی شک داریم ایا می شود کاری
کرد مثلا سهمی رد مظالم یا سادات و .... داد تا مال حلال شود .
ایا این مال اگر حرام باشد در سرنوشت انسان تاثیر می گذارد ؟ پرسش بالا برای رفع این امر بود .
بسیار ممنون

  • من از مرجع ام پرسیدم گفتند باید از حاکم شرعی بپرسید .

سهیل جم;886604 نوشت:
سلام
بسیار تشکر و ممنون
اگر وکیل قرار ندهند چه ؟
اگر سود این پول جایز نیست و ما در مال دریافتی شک داریم ایا می شود کاری
کرد مثلا سهمی رد مظالم یا سادات و .... داد تا مال حلال شود .
ایا این مال اگر حرام باشد در سرنوشت انسان تاثیر می گذارد ؟ پرسش بالا برای رفع این امر بود .
بسیار ممنون

با سلام و عرض ادب

باید از بانک سوال بفرمایید تا مطمئن شوید نحوه پرداخت سود به چه صورت است، درصورتی که شک داشته باشید نمی توانید از آن پول استفاده نمایید و با ردمظالم و ..رفع نمی شود.

همواره به سلامت باشید

سهیل جم;886604 نوشت:
سلام
بسیار تشکر و ممنون
اگر وکیل قرار ندهند چه ؟
اگر سود این پول جایز نیست و ما در مال دریافتی شک داریم ایا می شود کاری
کرد مثلا سهمی رد مظالم یا سادات و .... داد تا مال حلال شود .
ایا این مال اگر حرام باشد در سرنوشت انسان تاثیر می گذارد ؟ پرسش بالا برای رفع این امر بود .
بسیار ممنون

سلام
کلا مال شبهه ناک هم در زندگی انسان و سرنوشت او و فرزندانش اثر میگذارد. چه برسد به مال حرام!
موضوع قفل شده است