جمع بندی سوالاتی در مورد نجاست

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
سوالاتی در مورد نجاست

سلام.
1-ایااگر دوجسم خشک که نجس هستند به هم بخورند که نجاست یکی خون ودیگری ادرار است ایا نجاست جفتشان یکی میشود؟
2-اگر تمام بدن خیس باشد واب نجس به قسمت پایین بدن بپاشد ایا تمام بدن نجس میشود؟واگر مقدار ابی در تشتی داریم که اگر کل ان را بر از سینه به پایین بریزیم ایاکل بدن پاک میشود؟
3-ذره سیاه نجسی برروی دستم بود که بعد از ساعتی حمام رفته وبدون اینکه ببینم ایا ان ذره باقی مانده یاخیر.فردای ان روز دیدم همان قسمت از دستم ذره ی مشابه ان ولی کمی بزرگتر روی دستم است ایا تمام بدنم نجس است؟4-وقتی دهان وصورت نجس باشند ایا اب دهانی که به بیرون ترشح میکند نجس است؟

مرجع تقلید(مقام معظم رهبری)

کارشناس بحث: سجاد

برچسب: 

سلام.

1- اگر میزوصندلی رستوران نجس شود ایا غذای رستوران نیز نجس میشود؟

2-درخانه ی ما شوفاژی نجس شده بود که قابل شستن نبود.برادرم بعد از استحمام حوله اش را برروی ان می انداخت.وبه همین صورت ازان استفاده میکرد که وقتی میگفتم قبول نمیکرد.ایا او وهمچنین جایی که به ان دست میزند نجس است؟وهمچنین اگر نجس باشد هربارکه به حمام میرود باعث نجس شدن شیر حمام ووسایل انجا میشود؟

3-اگر دوش حمام شخصی برزمین نجس بیافتد ونجس شود وبه او نگوییم ایا وقتی از ان استفاده کند نجس است؟

4-ایا اگر مواد غذایی که مایع نیستند ولی روی انها چربی زیاد است ایا اگر گوشه ای از ان نجس شود ایاکلش نجس میشود؟درصورتی که دست نجس بخورد؟

5-ظرف نجسی در ظرفشویی است امانگوفته ایم که نجس است.ولی میدانیم که ان را میشویند.ولی نمیدانیم که ایا براثر شستن اب به اطراف پاشیده یا خیر.یا باعث نجس شدن مایع ظرفشویی که از ان استفاده کرده شده یا خیر.ایا انجا وان ظرف پاک است؟(مقام معظم رهبری)

[="Tahoma"][="Black"]با عرض سلام و احترام خدمت جناب عالی و تشکر از سؤالتان

فربد;313527 نوشت:
1-ایااگر دوجسم خشک که نجس هستند به هم بخورند که نجاست یکی خون ودیگری ادرار است ایا نجاست جفتشان یکی میشود؟

اجسام خشک نجاست را انتقال نمی دهند.

فربد;313527 نوشت:
2-اگر تمام بدن خیس باشد واب نجس به قسمت پایین بدن بپاشد ایا تمام بدن نجس میشود؟واگر مقدار ابی در تشتی داریم که اگر کل ان را بر از سینه به پایین بریزیم ایاکل بدن پاک میشود؟

خیر تمام بدن نجس نمی شود مگر اینکه از قسمت های نجس خیسی به قسمت های دیگر بدن منتقل شده و نجاست را سرایت دهد.
بستگی به نوع نجاست و تعداد آب ریختن دارد که لازم است توضیح بیشتری عنایت فرمایید.

فربد;313527 نوشت:
3-ذره سیاه نجسی برروی دستم بود که بعد از ساعتی حمام رفته وبدون اینکه ببینم ایا ان ذره باقی مانده یاخیر.فردای ان روز دیدم همان قسمت از دستم ذره ی مشابه ان ولی کمی بزرگتر روی دستم است ایا تمام بدنم نجس است؟

اگر مطمئن باشید که ذره نجس قدیمی با رفتن به حمام از بین رفته بدن پاک شده است و گرنه همان قسمت و هر قسمتی از بدن یا لباس که با آنجا تماس همراه با خیسی داشته نجس شده است .
و اگر ندانید ذره جدید نجس است یا خیر بدن پاک است اما اگر بدانید ذره جدید نجس است فقط همان قسمت ، نجس محسوب می شود که باید تطهیر شود مگر اینکه از قبل بقیه قسمت های بدن ، نجس بوده باشد یا نجاست آنجا به بقیه جاها یا لباس ها سرایت کرده باشد.

فربد;313527 نوشت:
4-وقتی دهان وصورت نجس باشند ایا اب دهانی که به بیرون ترشح میکند نجس است؟ مرجع تقلید(مقام معظم رهبری) کارشناس بحث: سجاد

اگر آب دهان با قسمت های نجس برخورد داشته باشد ، نجس می گردد. (1)

همیشه موفق و سلامت باشید

پی نوشت:
1. امام خمینی ره ، توضیح المسائل ، احکام نجاسات[/]

موضوع قفل شده است