روشهای تعیین نیمه شب شرعی

تب‌های اولیه

6 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
روشهای تعیین نیمه شب شرعی

سلام

روشهای تعیین نیمه شب شرعی (برای نماز) زا بیان کنید که چند روش در فقه مطرح هست؟ بعضی هاشان را شنیدم که مثلا بین اذان مغرب و صبح حساب شده تقسیم بر دو شود نیمه شب به دست میآید. یا یازده ساعت (؟) به اذان ظهر اضافه شود. آیا این روشها نتیجه یکسانی هم دارند و به ساعت و دقیقه واحدی منتهی میشود یا خیر؟
پس
1- چند روش مطرح شده هست؟
2- کدامهاشان در نتیجه به ساعت و دقیقه واحدی منجر شده و فقط صورتشان متفاوت هست؟

متشکرم

با نام و یاد دوستکارشناس بحث: استاد شفا

فتح الله;442520 نوشت:
سلام

روشهای تعیین نیمه شب شرعی (برای نماز) زا بیان کنید که چند روش در فقه مطرح هست؟ بعضی هاشان را شنیدم که مثلا بین اذان مغرب و صبح حساب شده تقسیم بر دو شود نیمه شب به دست میآید. یا یازده ساعت (؟) به اذان ظهر اضافه شود. آیا این روشها نتیجه یکسانی هم دارند و به ساعت و دقیقه واحدی منتهی میشود یا خیر؟

[=Noor_Lotus]b
پس
1- چند روش مطرح شده هست؟
2- کدامهاشان در نتیجه به ساعت و دقیقه واحدی منجر شده و فقط صورتشان متفاوت هست؟

متشکرم

سلام عليكم

طبق نظر رهبري:

آخر وقت نماز عصر تا غروب آفتاب است، و احتياط آن است كه براى نماز مغرب و عشاء و مانند اينها شب را از اول غروب تا اذان صبح حساب كنند، بنا بر اين تقريباً يازده ساعت و يك ربع بعد از ظهر شرعى آخر وقت نماز مغرب و عشاء است، و لكن براى بيتوته در منى از غروب تا طلوع آفتاب حساب كنند.

منبع:اجوبة الاستفتائات رهبري،احكام نماز ،سوال363

شفا;443216 نوشت:
طبق نظر رهبري:

آخر وقت نماز عصر تا غروب آفتاب است، و احتياط آن است كه براى نماز مغرب و عشاء و مانند اينها شب را از اول غروب تا اذان صبح حساب كنند، بنا بر اين تقريباً يازده ساعت و يك ربع بعد از ظهر شرعى آخر وقت نماز مغرب و عشاء است، و لكن براى بيتوته در منى از غروب تا طلوع آفتاب حساب كنند.

از شما تشکر میکنم ولی منظورم دانستن اقوال علما بود. بعد از جواب شما با انجام جستجو به این نتیجه رسیدم که برخی از غروب تا اذان صبح و برخی تا اول آفتاب حساب میکنند که نظر اول 11 ساعت و ربع بعد اذان ظهر و نظر دوم 12 ساعت بعد اذان ظهر نیمه شب و قضای نماز است. آن مقداری که گفته اند به اذان ظهر اضافه شود تقریبی و برای راحتی محاسبه است یا خودش هم اصل است؟ یا دقیق آن همان نصف زمان شب است؟

فتح الله;443985 نوشت:
از شما تشکر میکنم ولی منظورم دانستن اقوال علما بود. بعد از جواب شما با انجام جستجو به این نتیجه رسیدم که برخی از غروب تا اذان صبح و برخی تا اول آفتاب حساب میکنند که نظر اول 11 ساعت و ربع بعد اذان ظهر و نظر دوم 12 ساعت بعد اذان ظهر نیمه شب و قضای نماز است. آن مقداری که گفته اند به اذان ظهر اضافه شود تقریبی و برای راحتی محاسبه است یا خودش هم اصل است؟ یا دقیق آن همان نصف زمان شب است؟

سلام علیکم

این زمان تقریبی است.

منبع: استفتاء از دفتر رهبری ،قم

موضوع قفل شده است