وقت نماز عشا

وقت نماز عصر و نماز عشاء در نزد اهل سنت

سلام
اهل سنت نمازه عصر و عشای خود را در وقت مخصوصی می خوانند .
می خواستم بدانم ملاک تعیین وقت نماز عصر و عشای انها چیست؟

روشهای تعیین نیمه شب شرعی

انجمن: 

سلام

روشهای تعیین نیمه شب شرعی (برای نماز) زا بیان کنید که چند روش در فقه مطرح هست؟ بعضی هاشان را شنیدم که مثلا بین اذان مغرب و صبح حساب شده تقسیم بر دو شود نیمه شب به دست میآید. یا یازده ساعت (؟) به اذان ظهر اضافه شود. آیا این روشها نتیجه یکسانی هم دارند و به ساعت و دقیقه واحدی منتهی میشود یا خیر؟
پس
1- چند روش مطرح شده هست؟
2- کدامهاشان در نتیجه به ساعت و دقیقه واحدی منجر شده و فقط صورتشان متفاوت هست؟

متشکرم