رجوع به مرجع فوت شده در احتیاط واجب

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
رجوع به مرجع فوت شده در احتیاط واجب

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام علیکم

ایا کسی که مرجع تقلیدش مقام معظم رهبری هست وتا کنکون ایت الله بهجت مرجع تقلیدش درهیچ موردی نبوده اما زنده بوده در زمان حیات ایشان در حکمی که مقام معظم رهبری احتیاط واجب داده اند میتواند به فتوای ایت الله بهجت که فوت نموده اند رجوع کند؟

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد صادق الوعد

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام علیکم

ایا کسی که مرجع تقلیدش مقام معظم رهبری هست وتا کنکون ایت الله بهجت مرجع تقلیدش درهیچ موردی نبوده اما زنده بوده در زمان حیات ایشان در حکمی که مقام معظم رهبری احتیاط واجب داده اند میتواند به فتوای ایت الله بهجت که فوت نموده اند رجوع کند؟

با سلام وتشکر از ارتباط  شما

 خیر نمیتواند در احتیاط واجب مرجع زنده به مرجع میت رجوع کند