دوست داری رفتارت قاطعانه باشد!

تب‌های اولیه

8 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
دوست داری رفتارت قاطعانه باشد!

دوست داری رفتارت قاطعانه باشد!
هررفتاری پشتوانه اش یک باور و فکری است که اگر اشتباه باشد ،باید آن فکر اصلاح و یا تغییر پیدا کند تا رفتار نیز اصلاح شود،برای رفتار قاطعانه نیز باید اگر فکر و باور صحیحی داشته باشیم، در مرحله عمل مشکلی نخواهیم داشت.
پس با خودت بگو:
1. من حق دارم که عقیده و نظرم را بیان کنم.
2. عقاید و باورمن معتبر است.
3. من حق دارم که با احترام با من رفتار شود.
4. من مسئول آنچه برایم اتفاق می افتد هستم.
5. من بر خودم مسلط هستم.
6. من می توانم رفتارم را انتخاب کنم.
7. من می توانم از یافته هایم چیزی بیاموزم.
8. من چیزی برای پیشنهاد دادن دارم.
9. من خودم تصمیم گیرنده هستم.
10. در گفتن خود هیچ شک و تردیدی ندارم.
11. رفتار من صحیح است.
12. من فرد توانمندی هستم.
13. من از حق خود دفاع می کنم.
14. به نتیجه مطلوب این کار باور دارم.
15. از گفتن نظر، ترسی ندارم.
16. من معلومات خوب و جامعی دارم.
17. من فرد موفقی هستم.
در صورتی که فرد:
به گفته های خود یقین نداشته باشد.
احساس ترس داشته باشد.
از اظهار تصمیم خود شرم داشته باشد.
خود را فرد ضعیفی بداند.
به نظر و باورش تردید داشته باشد.
منتظر تصمیم و اراده دیگران باشد.
به رسیدن نتیجه هم باور نداشته باشیم.
رفتار و زبان بدنی متناسبی برای بیان یک اعتقاد نداشته باشد.
در این صورت هیچ رفتار قاطع و جدی معنی داری را نمی توانیم از خود بروز داده و نشان دهیم.
در نتیجه در بسیاری از جاها با مشکلات متعددی روبرو خواهیم شد.
شما در صورتی قاطع خواهید بود که بتوانید در برابر یک تقاضای نا خوشایند به راحتی بگویید: «نه»
پس به راحتی بگویید و بهانه نیاورید.و پوزش هم نخواهید.می توانید در صورت ممکن علت را بگویید،این با معذرت خواهی فرق می کند.

منبع: مدیریت استرس،جرارد هارگر یوز،ترجمه:مرتضی مقدسی پور،ص106

با سلام

قبل از هر چیزی باید تکلیف خودمان و شما را مشخص کنیم یعنی همین اول مشخص کنیم که رفتار قاطعانه چه رفتاری است که باید دنبالش رفت و یادش گرفت؟! رفتار قاطعانه نه رفتار پرخاشگرانه است نه ظالمانه و نه سلطه جویانه و به رفتاری گفته می شود که مستقیم، صادقانه و مناسب عقاید و احساسات ما باشد. یعنی ما در برابر موضوعات مختلف همان طوری رفتار کنیم که عقیده، احساس و نظر ماست. رفتار قاطعانه مانع سوء استفاده دیگران و تحمیل نظرات و خواسته هایشان به ما می شود و ما می توانیم خواسته ها و نظرات خود را به راحتی ابراز کنیم. لابد با خودتان می گویید حالا اگر آدم رفتار قاطعی نداشته باشد مگر آسمان به زمین می آید راستش را بخواهید بله! وقتی شما رفتار قاطع نداشته باشید یعنی رفتارتان منفعلانه است و ابراز وجود نمی کنید و تفاوت ابراز وجود با رفتار منفعلانه در این است که شما در رفتار منفعلانه از حق خودتان می گذرید اما در ابراز وجود بر حق خود تأکید می کنید و حاضر نیستید کسی حق شما را پایمال کند مثلا در رفتار منفعلانه می دانید که استاد اشتباه کرده و یک نمره به شما کمتر داده اما حاضر نیستید آن را بیان کنید و بی خیال می شوید و در واقع از حق خودتان می گذرید یا راننده تاکسی پول بیشتری از شما گرفته باشد! خیلی ها فکر می کنند وقتی باید رفتار قاطعانه ای داشته باشند یعنی باید رفتار پرخاشگرانه از خودشان نشان دهند و قاطع بودن را با خشونت اشتباهی می گیرند در صورتی که کاملا در اشتباه هستند چون در رفتار پرخاشگرانه آدم ها فقط روی حق خودشان تأکید دارند و به حقوق دیگران تجاوز می کنند اما در رفتار قاطعانه و ابراز وجود، برای فرد هم حق خود و هم حقوق دیگران مهم است و نه به حق خودش و نه حقوق دیگران تجاوز نمی کند.

نشاط;748905 نوشت:
دوست داری رفتارت قاطعانه باشد!
هررفتاری پشتوانه اش یک باور و فکری است که اگر اشتباه باشد ،باید آن فکر اصلاح و یا تغییر پیدا کند تا رفتار نیز اصلاح شود،برای رفتار قاطعانه نیز باید اگر فکر و باور صحیحی داشته باشیم، در مرحله عمل مشکلی نخواهیم داشت.
پس با خودت بگو:
1. من حق دارم که عقیده و نظرم را بیان کنم.
2. عقاید و باورمن معتبر است.
3. من حق دارم که با احترام با من رفتار شود.
4. من مسئول آنچه برایم اتفاق می افتد هستم.
5. من بر خودم مسلط هستم.
6. من می توانم رفتارم را انتخاب کنم.
7. من می توانم از یافته هایم چیزی بیاموزم.
8. من چیزی برای پیشنهاد دادن دارم.
9. من خودم تصمیم گیرنده هستم.
10. در گفتن خود هیچ شک و تردیدی ندارم.
11. رفتار من صحیح است.
12. من فرد توانمندی هستم.
13. من از حق خود دفاع می کنم.
14. به نتیجه مطلوب این کار باور دارم.
15. از گفتن نظر، ترسی ندارم.
16. من معلومات خوب و جامعی دارم.
17. من فرد موفقی هستم.
در صورتی که فرد:
به گفته های خود یقین نداشته باشد.
احساس ترس داشته باشد.
از اظهار تصمیم خود شرم داشته باشد.
خود را فرد ضعیفی بداند.
به نظر و باورش تردید داشته باشد.
منتظر تصمیم و اراده دیگران باشد.
به رسیدن نتیجه هم باور نداشته باشیم.
رفتار و زبان بدنی متناسبی برای بیان یک اعتقاد نداشته باشد.
در این صورت هیچ رفتار قاطع و جدی معنی داری را نمی توانیم از خود بروز داده و نشان دهیم.
در نتیجه در بسیاری از جاها با مشکلات متعددی روبرو خواهیم شد.
شما در صورتی قاطع خواهید بود که بتوانید در برابر یک تقاضای نا خوشایند به راحتی بگویید: «نه»
پس به راحتی بگویید و بهانه نیاورید.و پوزش هم نخواهید.می توانید در صورت ممکن علت را بگویید،این با معذرت خواهی فرق می کند.

منبع: مدیریت استرس،جرارد هارگر یوز،ترجمه:مرتضی مقدسی پور،ص106

پس در کنار این باور و فکر جرات داشتن و توانایی ابراز وجود باید، حالات نگاه چشم،تکلم و گفتگو، و حالات بدن را نیز را رعایت کنی، تا یک ابراز وجود متعالی از خود نشان بدهی؛پس:
1.تماس چشم
نگاه انسان ، معانی مختلفی را منتقل می‌کند. برای ابراز وجود می‌توان از تماس چشمی و نگاه قدرتمند استفاده کرد. افرادی که در زمینه ابراز وجود مشکل دارند، از برقراری تماس چشمی دوری می‌کنند و خیلی کم این ارتباط چشمی را ایجاد می‌کنند و در صورت ایجاد آن خیلی کوتاه سطحی و گریز زننده است. برای ابراز وجود ، بطور مستقیم ولی نه خیره به چشمان وی نگاه کنید. با این کار شجاعت و اعتماد به نفس خود را به او بنمایانید.
این کار شاید برای یک عده در اوائل سخت باشد، منتها فراموش نکنیم که اگر تمرین کنیم و مداومت داشته باشیم، در نهایت می توانیم یک شخص جسور و موفقی باشیم.
2. حالت بدن و چهره
نوع نشستن و ایستادن ، قدرت نسبی اشخاص را تغییر می‌دهد. برای دفاع از خود روی پای خود به عبارتی سر پا بایستید و حرفتان را بزنید. قرار دادن بدن در حالت قائم و قرار گرفتن رودر رو با شخص مخاطب ، میزان ابراز وجود شما را افزایش می‌دهد. در حالتی قرار بگیرید که به شما احساس قدرت دهد و این حس را به مخاطب شما منتقل کنید بطوری که او نیز قدرتمندی شما را درک کند. مراقب حالات صورت خود نیز باشید. چهره خود و خطوط آن را جدی نمایش دهید و توانمند جلوه کنید. سر خمیده به پائین ، شانه‌های افتاده و بدن جمع شده، چشم‌هایی خیره به زمین ، ناتوانی شما را نمایش می‌دهد.
در کنار این تکنیک بهتر است نخست به حالات بدنی خود آگاه شویم ، بعد در مرحله عمل بتدریج رعایت و تکرار کنیم.
3. صدا
بلندی و لحن صدای شما ، اثرات فزاینده در ابراز وجود شما دارد. طرز استفاده از صدا در برقراری روابط موثر بسیار مهم است. روان صحبت کنید. بلند صحبت کنید و قاطعیت خود را در صدایتان به نمایش بگذارید. مراقب باشید صدایتان ضعیف نبوده و حالت تضرع به خود نگیرد. سرعت حرف زدنتان را نیز کنترل کنید. افرادی که دچار اضطراب می‌شوند خیلی سریع صحبت می‌کنند و این از قاطعیت کلام آنها می‌کاهد و میدان را برای رقیب باز می‌کند. صریح ، آشکار ، دقیق و محکم سخن بگویید می‌توانید بلند صحبت کردن همراه با قاطعیت را در تنهایی تمرین کنید.
هیچ وقت نا امید نشوید.
پیوسته تمرین کنید.
پیشرفت خودتان را بنویسید.
تلقین کنید که این توانایی را دارید و قطعا نتیجه می گیرید.

ممنون واسه من که خیلی مفید بود

تنهای تنها;759450 نوشت:
ممنون واسه من که خیلی مفید بود

با سلام
بزرگوار
با دیدن این جمله شما خیلی خوشحال شدم، ان شاء الله که همیشه سرافراز باشید.

بسیار زیبا و فوق العاده بود ، استفاده زیادی بردم

iranimij;759491 نوشت:
بسیار زیبا و فوق العاده بود ، استفاده زیادی بردم

با سلام
بزرگوار.ممنونم
خدا را هزار مرتبه شکر

من به تاثیر تماس چشمی و حالت بدنی و صدا برای افزایش اعتماد به نفس و اثرگذاری روی مخاطب بسیار اعتقاد دارم و خیلی وقته که دارم تمرین میکنم و در روابطم ازش استفاده میکنم. و البته خیلی هم نتیجه گرفتم. سخته اما باید انجام داد تا عادت شه