درس زندگی از لابلای دعاهای امام سجاد (ع)

تب‌های اولیه

8 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
درس زندگی از لابلای دعاهای امام سجاد (ع)


خدایا سه خصلت است که مرا از درخواست از تو باز می دارد Sad در دعای کمیل هم داریم : گناهانی که مانع استجابت دعا میشوند)اول : امری که به آن فرمان داده ای اما من در انجامش درنگ کردم[=&amp]
[/][=&amp]دوم : کاری که مرا از آن نهی نمودی اما بسویش شتافتم[/][=&amp]
[/][=&amp]سوم: نعمتی که به من بخشیدی اما در سپاسگزاریش کوتاهی نمودم[/][=&quot]اعلام بعضی ناملایمات و اخلاق بد و کارهای ناپسند که باید دوری جست و به خدا پناه برد[=&quot] [=&quot]
[=&quot]دعای 8 موارد 1 و 2[=&quot]
[=&quot]بار الها به تو پناه می آورم از[=&quot] [=&quot]
[=&quot]آشفتگی حرص و آز[=&quot]
[=&quot]تُندی خشم[=&quot]
[=&quot]چیرگی حسد[=&quot]
[=&quot]ضعف شکیبایی[=&quot]
[=&quot]کمی قناعت[=&quot]
[=&quot]تند خویی[=&quot]
[=&quot]اصرار بر شهوت[=&quot]
[=&quot]پافشاری بر عصبیّت[=&quot]
[=&quot]پیروی از هوی و هوس[=&quot]
[=&quot]مخالفت راه راست[=&quot]
[=&quot]خواب غفلت[=&quot]
[=&quot]کوشش بر کار پر مشقّت[=&quot]
[=&quot]ترجیح باطل بر حق[=&quot]
[=&quot]اصرار بر گناه[=&quot]
[=&quot]کوچک شمردن معصیت[=&quot]
[=&quot]بزرگ شمردن طاعت[=&quot]
[=&quot]بخود بالیدن ثروتمندان و حقیر شمردن نیازمندان[=&quot]
[=&quot]بد رفتاری با زیر دستان[=&quot]
[=&quot]ترک سپاسگزاری از کسی که به ما نیکویی کرده

[=&quot]

[=&quot]

[=&quot]برخی کار های مذموم دیگر از نگاه امام سجاد (ع)[=&quot]
[=&quot]بارالها به تو پناه می آورم از[=&quot] [=&quot]
[=&quot]یاری نمودن ستمگر و خوار شمردن مظلوم[=&quot]
[=&quot]طلبیدن آنچه حق ما نیست[=&quot]
[=&quot]در علم دین ندانسته چیزی گفتن[=&quot]
[=&quot]قصد غِشّ و خیانت با کسی کردن[=&quot]
[=&quot]عُجب ورزیدن به اعمال خود[=&quot]
[=&quot]دراز گردانیدن آرزوهای خود[=&quot]
[=&quot]حقیر شمردن گناهان کوچک[=&quot]

[=&quot]چند رفتار خوب در لابلای دعای 14 مورد دهم

[=&quot]توفیق بر پذیرش آنچه خداوند بر سود و زیان انسان مقدّر فرموده[=&quot] [=&quot]
[=&quot]خ[=&quot]شنودی به آنچه خداوند از دیگری برای انسان و از انسان برای دیگری گرفته است

[=&quot]هدایت انسان به محکم ترین و راست ترین راه توسط خداوند[=&quot]

[=&quot]

[=&quot]دعای 22 قسمت پنجم[=&quot]
[=&quot]چهار رفتار پسندیده ی اخلاقی برای تزکیه ی نفس[=&quot]
[=&quot]
[=&quot]آزاد گردیدن از حَسَد[=&quot]
[=&quot]پر هیز از حرامها[=&quot]
[=&quot]باز داشتن از گناه[=&quot]

[=&quot]دلیر نشدن بر گناهان[=&quot][=&quot]

[=&quot]

[=&quot]دعای 21 قسمت نهم و ده

[=&quot]چندرفتار شایسته از بندگان راستین[=&quot]

[=&quot]1-به آنچه از دنیا از جانب خداوند نصیب گردیده شاد نشوند و نسبت به آنچه در دنیا از آن محروم گردیده اند اندوهگین نشوند[=&quot] [=&quot]

[=&quot][=&quot]2-[=&quot]چیزی که خداوند را به خشم می آورد دوست ندارند[=&quot] [=&quot]
[=&quot][=&quot]3-[=&quot]از آنچه رضا و خشنودی خداوند است به خشم نمی آیند[=&quot] [=&quot]
[=&quot]4-دلشان از محبت غیر از خدا خالی است چنانچه مشغول به ذکر اوست و به خاطر بیم از خداوند بلند مرتبه است[=&quot] [=&quot]

[=&quot]دو درخواست خوب در دعای 21 قسمت هشتم[=&quot]

[=&quot]بار الها

[=&quot]چه در خوشی باشم و چه ناخوشی ، در سختی یا راحتی ، تندرست یا گرفتار ، در بدی ها یا نعمت ها ، در دارای یا تنگدستی، در فقر یا توانگری [=&quot]
[=&quot]از یاد خودت در آنچه به من رحمت نموده ای ، غافل مساز[=&quot]
[=&quot]از اجابت دعایم هر چند به طول انجامد مأیوسم مساز[=&quot]

[=&quot]

[=&quot]سه درخواست خوب در دعای 20 قسمت بیست و هفتم[=&quot]

[=&quot]تندرستی در عبادت[=&quot]
[=&quot]فراغ خاطر در بی اعتنایی به دنیا[=&quot]
[=&quot]علم در عمل کردن به احکام دین[=&quot]
[=&quot]پارسایی در عین اعتدال و میانه روی

[=&quot]دعای 20 قسمت دهم[=&quot]

[=&quot]« زیور صالحان » و « جامه ی زینت پرهیزگاران » از منظر امام [=&quot]
[=&quot]رواج عدل[=&quot]
[=&quot]فرو بردن خشم[=&quot]
[=&quot]خاموش کردن آتش دشمنی و کینه[=&quot]
[=&quot]گرد هم آوردن پراکندگان ( وحدت)[=&quot]
[=&quot]اصلاح بین مردم[=&quot]
[=&quot]آشکار ساختن نیکی[=&quot]
[=&quot]پوشانیدن عیب ها[=&quot]
[=&quot]نرمخویی و فروتنی [=&quot]
[=&quot]نیکرفتاری و وقار و خوش خُلقی[=&quot]
[=&quot]سبقت گرفتن به سوی فضیلت[=&quot]
[=&quot]برگزیدن احسان و تفضّل[=&quot]
[=&quot]ترک سرزنش مردم[=&quot]
[=&quot]ترک نیکی به غیر مستحّق[=&quot]
[=&quot]گفتن حق اگر چه سخت باشد [=&quot]
[=&quot]اندک شمردن نیکی در گفتار و کردار اگر زیاد باشد[=&quot]
[=&quot]زیاد شمردن شرّ و بدی در گفتار و کردار اگر چه کم باشد[=&quot]
[=&quot]دائمی بودن طاعات [=&quot]
[=&quot]ملازمت با جماعت[=&quot]
[=&quot]ترک بدعت گزاران و کسی که رأی ساختگی بکار بَرَد

[=&quot]درخواست توفیقاتی از خداوند در دعای 20 قسمت نهم[=&quot]
[=&quot]بار الها مرا توفیق ده برای[=&quot] [=&quot]
[=&quot]-خیر خواهی با کسی که با من غِشّ و خیانت کرده[=&quot]
[=&quot]-دادن پاداش نیک به آن که از من دوری گزیده[=&quot]
[=&quot]-تلافی کردن با بخشش به کسی که مرا محروم ساخته[=&quot]
[=&quot]-پیوستن به کسی که رشته ی ارتباطش را با من گسیخته[=&quot]
[=&quot]-به نیکی یاد کردن از آنکه غیبتم را نموده است[=&quot]
[=&quot]-و بطور کلی نیکی را سپاسگزار باشم و از بدی دیگران چشم پوشم[=&quot]

[=&quot]

[=&quot]سه درخواست خوب در دعای 20 قسمت پنجم[=&quot]

[=&quot]بار الها به[=&quot] [=&quot]
[=&quot]هدایتی شایسته که غیر از آن را نجویم[=&quot] [=&quot]

[=&quot]راه حقی که از آن منحرف نشوم[=&quot] [=&quot]

[=&quot] نیت درستی که در آن تردید نکنم[=&quot]
[=&quot]بهره مندم گردان[=&quot] [=&quot]