حکم خلف وعده

تب‌های اولیه

6 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
حکم خلف وعده


با سلام
خلف وعده در هر یک از این دو صورت چه حکمی دارد:

الف: از ابتدا میداند که نمی خواهد به وعده عمل کند.
ب: بعد از وعده دادن تصمیم میگیرد که خلف وعده کند.

با سپاس

width: 700 align: center

[TD="align: center"]با نام و یاد دوست

[/TD]

[TD="align: center"]
[/TD]


کارشناس بحث: استاد سجاد

[TD][/TD]

[="Tahoma"][="Black"]

محسن ..;1021934 نوشت:
با سلام
خلف وعده در هر یک از این دو صورت چه حکمی دارد:

الف: از ابتدا میداند که نمی خواهد به وعده عمل کند.
ب: بعد از وعده دادن تصمیم میگیرد که خلف وعده کند.

با سپاس

سلام علیکم
تشکر از سؤال شما

اگر صرف وعده بوده، اگر چه خلف وعده پسندیده نیست، اما گناه نیست، ولی بهتر است به وعده عمل شود.

موفق باشید

پی نوشت:
استفتاء کتبی از دفتر حضرت آیت الله خامنه ای[/]

[="Tahoma"][="Black"]

محسن ..;1021934 نوشت:
با سلام
خلف وعده در هر یک از این دو صورت چه حکمی دارد:

الف: از ابتدا میداند که نمی خواهد به وعده عمل کند.
ب: بعد از وعده دادن تصمیم میگیرد که خلف وعده کند.

با سپاس

سلام علیکم
تشکر از سؤال شما

از موارد دروغ ، وعده دادن با اراده خلاف آن است و اين كار حرام است و بنا بر احتياط واجب مرد به همسر خود نيز نبايد وعده خلاف دهد و اگر انسان به كسى وعده اى داد به احتياط واجب بايد به آن عمل كند مگر اين كه در ضمن وعده دادن ان شاء الله بگويد و آن را مقيد به اراده خداوند و امثال آن كند.

موفق باشید

پی نوشت:
استفتاء کتبی از دفتر حضرت آیت الله سیستانی[/]

[="Tahoma"][="Black"]

محسن ..;1021934 نوشت:
با سلام
خلف وعده در هر یک از این دو صورت چه حکمی دارد:

الف: از ابتدا میداند که نمی خواهد به وعده عمل کند.
ب: بعد از وعده دادن تصمیم میگیرد که خلف وعده کند.

با سپاس

سلام علیکم
تشکر از سؤال شما

خلف وعده ابتدایی حرام نیست اما در صورتی که به طور قاطع وعده داده است و طرف مقابل باور کرده است و براساس آن برنامه ای را انجام داده و متحمل خساراتی شده احتیاط آن است که خسارت ها را بپردازد.


موفق باشید

پی نوشت:
استفتاء کتبی از دفتر حضرت آیت الله مکارم شیرازی[/]

محسن ..;1021934 نوشت:
با سلام
خلف وعده در هر یک از این دو صورت چه حکمی دارد:

الف: از ابتدا میداند که نمی خواهد به وعده عمل کند.
ب: بعد از وعده دادن تصمیم میگیرد که خلف وعده کند.

با سپاس

سلام علیکم
تشکر از سؤال شما

چنانچه چیزی را بر عهده خود بگذارد تخلف کردن از آن بنابراحتیاط جایز نیست.

در مواردی که خبر از انجام عملی را در آینده میدهد که بعدا هم انجام نمی دهد کذب محسوب می شود.


موفق باشید

پی نوشت:
استفتاء کتبی از دفتر حضرت آیت الله شبیری زنجانی

موضوع قفل شده است