جمع بندی تفاوت روح با نفس

تب‌های اولیه

8 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
تفاوت روح با نفس

باسلام
تفاوت روح با نفس چیست؟
جایگاه فضائل یا رذائل اخلاقی در نفس است یا در روح؟

با نام و یاد دوست


کارشناس بحث: استاد سمیع

abas72;655425 نوشت:
باسلام
تفاوت روح با نفس چیست؟
جایگاه فضائل یا رذائل اخلاقی در نفس است یا در روح؟

باسمه تعالی
با عرض سلام و خسته نباشید
[=arial]حقیقت روح و نفس یکی است و تفاوت آنها اعتباری است. حقیقت غیر مادّی وجود آدمی را از آن جهت که موجودی ذاتاً غیر مادّیاست روح می نامند ولی از آن جهت که تعلّق به بدن مادّی دارد نفس می گویند. به تعبیر دیگر ، به مرتبه ی عالی حقیقت غیر مادّی انسان ، روح ، و به مرتبه ی پایین آن که مدبّر بدن مادّی است نفس می گویند.
مانند اینکه شخصی هست به نام «علی آقا»، اما همین که پشت ماشین می نشیند به او می گوییم «آقای راننده» در واقع علی همان آقای راننده است . اما وقتی پشت ماشین می نشیند و تدبیر ماشین را به عهده می گیرد به او «آقای راننده » می گوییم
جایگاه فضائل و رذائل مربوط به نفس است.
موفق باشید .

با سلام
بنده با مطالعه کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل نوشته امام خمینی در صفحه 55 به مطلبی بر خورد کردم که نمی توان مفهوم انرا درک کنم . وان مطلب این است که (اگر تفریط و قصور قوای ثلاثه نفس ، خلقی وطبیعی باشد بدون اختیار صاحب ان ، نقصان در اصل خلقت است ، وغالبا توان نقصانهای طبیعی را ، که بدین مثابه است، با ریاضات ومجاهدات قلبی وقالبی تغییر داد، وکمتر صفت از صفات نفس است که طبیعی به معنی غیر متغیر باشد، اگر نگوییم که هیچ یک نیست که قابل تغیر نباشد)
منظور امام از نقصان در اصل خلقت چیست ؟
و ایا بنابر گفته امام ممکن است نتوان برخی از نقصانهای نفسانی تغییر داد؟
باشکر از زحمات شما

abas72;656262 نوشت:
با سلام
بنده با مطالعه کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل نوشته امام خمینی در صفحه 55 به مطلبی بر خورد کردم که نمی توان مفهوم انرا درک کنم . وان مطلب این است که (اگر تفریط و قصور قوای ثلاثه نفس ، خلقی وطبیعی باشد بدون اختیار صاحب ان ، نقصان در اصل خلقت است ، وغالبا توان نقصانهای طبیعی را ، که بدین مثابه است، با ریاضات ومجاهدات قلبی وقالبی تغییر داد، وکمتر صفت از صفات نفس است که طبیعی به معنی غیر متغیر باشد، اگر نگوییم که هیچ یک نیست که قابل تغیر نباشد)
منظور امام از نقصان در اصل خلقت چیست ؟
و ایا بنابر گفته امام ممکن است نتوان برخی از نقصانهای نفسانی تغییر داد؟
باشکر از زحمات شما

باسمه تعالی
1-منظور این است که کسی به واسطه امور ارثی، ژنتتیکی ...حالت تفریط در آن قوا را دارا باشد. زیرا آنچه که مهم است تعادل این قواست به عنوان مثال حد اعتدال در قوه شهویه عفت است، اگر به افراط گرائید، شره و اگر به طرف تفریط گرائید، خمودى می­گردد كه هر دو مورد از رذائل هستند.

حد اعتدال در قوه غضبیه، شجاعت است. اگر به افراط گراید، رذیله‏ تهور و بی­ باكى پدید می­ آید و اگر به تفریط بگراید، جبن و بزدلى به وجود می­ آید.
حال گاهی منشاء خروج از این حد اعتدال امری است ارثی و ژنتیکی که در هر صورت قابل تعدیل می باشد.

2- خیر، بنابر فرموده خود حضرت امام (ره) در همین متن، همه صفات قابل تغییر است.
موفق باشید.

باسلام
ممکن است کسی صفاتی از نفس را از لحاظ ژنتیکی یا ارثی به ارث نبرد و یا خلاف ان را داشته باشد، یعنی مثلا پدر ومادری که ترسو هستند الزاما فرزندان انها نیز ترسو هستند؟

abas72;656440 نوشت:
باسلام
ممکن است کسی صفاتی از نفس را از لحاظ ژنتیکی یا ارثی به ارث نبرد و یا خلاف ان را داشته باشد، یعنی مثلا پدر ومادری که ترسو هستند الزاما فرزندان انها نیز ترسو هستند؟


باسمه تعالی
خیر الزاما به این معنا نیست.

پرسش:
تفاوت روح با نفس در چیست و رذائل نفسانی به کدام یک مربوط می شود؟

پاسخ:
حقیقت روح و نفس یکی است و تفاوت آنها اعتباری است.
حقیقت غیر مادّی وجود آدمی را از آن جهت که موجودی ذاتاً غیر مادّیاست روح می نامند ولی از آن جهت که تعلّق به بدن مادّی دارد نفس می گویند. به تعبیر دیگر، به مرتبه عالی حقیقت غیر مادّی انسان، روح، و به مرتبه ی پایین آن که مدبّر بدن مادّی است نفس می گویند.

مانند اینکه شخصی هست به نام «علی آقا»، اما همین که پشت ماشین می نشیند به او می گوییم «آقای راننده» در واقع علی همان آقای راننده است. اما وقتی پشت ماشین می نشیند و تدبیر ماشین را به عهده می گیرد به او «آقای راننده » می گوییم.
جایگاه فضائل و رذائل مربوط به نفس است.

موضوع قفل شده است