جمع بندی تعدد زوجات میان اعراب پیش از اسلام با وجود زنده به گور کردن دختران

تب‌های اولیه

18 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
تعدد زوجات میان اعراب پیش از اسلام با وجود زنده به گور کردن دختران

سلام

معروف هست که قبل از اسلام زنده بگور کردن دختران در عربستان وجود داشت.

اگر این طور بوده در این صورت باید جمعیت دختران خیلی کم می شد.

در صورتی که اعراب در آن زمان رسم بوده همسران متعددی داشتند.و این در صورتی ممکنه که تعداد زنان و دختران چند برابر بیشتر از مردان یا دست کم برابر باشه اما اگر این رسم قبل از اسلام اجرا میشده که جمعیت زیادی از دختران باید کم می شد و خیلی از مردان یک همسر هم پیدا نمیکردند چه برسه به اینکه همسران متعددی اختیار کنند.

چگونه ممکنه؟

width: 700 align: center

[TD="align: center"]با نام و یاد دوست

[/TD]

[TD="align: center"][/TD]


کارشناس بحث: استاد مقداد

[TD][/TD]

[="3"]

بی ادعا;1024518 نوشت:
سلام

معروف هست که قبل از اسلام زنده بگور کردن دختران در عربستان وجود داشت.

اگر این طور بوده در این صورت باید جمعیت دختران خیلی کم می شد.

در صورتی که اعراب در آن زمان رسم بوده همسران متعددی داشتند.و این در صورتی ممکنه که تعداد زنان و دختران چند برابر بیشتر از مردان یا دست کم برابر باشه اما اگر این رسم قبل از اسلام اجرا میشده که جمعیت زیادی از دختران باید کم می شد و خیلی از مردان یک همسر هم پیدا نمیکردند چه برسه به اینکه همسران متعددی اختیار کنند.

چگونه ممکنه؟

علیکم السلام.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما.

نکته مهمی که در مورد موضوع زنده بگور کردن دختران در بین عرب جاهلیت باید مورد توچه قرار بگیرد این است که این موضوع بگونه ای مطرح شده و می شود که گویا همه اعراب چنین رسم زشت و غیر انسانی و وحشیانه را داشتند.حال آنکه این موضوع در بین چند قبیله وجود داشته است.
عادت زنده به گور كردن دختران، در عصر جاهلیت در میان همه قبایل عرب رواج نداشته، این عادت بیش تر از همه در طایفه بنی‌اسد و تمیم شیوع داشته است.(1) اگر چه در میان آن قبایل نیز همه دست به چنین كاری نمی زدند. هچنین طایفه‌های مهم و معروف و اصیل، چنین عملی انجام نمی‌دادند.

پی نوشت:
1. تاریخ سیاسی اسلام، حسن ابراهیم حسن، ص ۳۶ ـ ۳۷( ترجمه دكتر پاینده.)، بی نام[/]

آیا آماری از حدود جمعیت این دو قبیله ی بنی‌اسد و تمیم وجود دارد؟

مقداد;1024601 نوشت:
حال آنکه این موضوع در بین چند قبیله وجود داشته است.
عادت زنده به گور كردن دختران، در عصر جاهلیت در میان همه قبایل عرب رواج نداشته، این عادت بیش تر از همه در طایفه بنی‌اسد و تمیم شیوع داشته است.(1) اگر چه در میان آن قبایل نیز همه دست به چنین كاری نمی زدند. هچنین طایفه‌های مهم و معروف و اصیل، چنین عملی انجام نمی‌دادند.

سلام

به هر حال در بین وجود چند قبیله هم اگر این رسم اجرا میشده جمعیت دخترها باید خیلی کاهش پیدا میکرد.

بی ادعا;1024518 نوشت:
سلام

معروف هست که قبل از اسلام زنده بگور کردن دختران در عربستان وجود داشت.

اگر این طور بوده در این صورت باید جمعیت دختران خیلی کم می شد.

در صورتی که اعراب در آن زمان رسم بوده همسران متعددی داشتند.و این در صورتی ممکنه که تعداد زنان و دختران چند برابر بیشتر از مردان یا دست کم برابر باشه اما اگر این رسم قبل از اسلام اجرا میشده که جمعیت زیادی از دختران باید کم می شد و خیلی از مردان یک همسر هم پیدا نمیکردند چه برسه به اینکه همسران متعددی اختیار کنند.

چگونه ممکنه؟


سلام و عرض ادب
حرف شما کاملاً درست است. اگر این موضوع به این شدتی که آن رابیان می‌کنند وجود داشته، باید نسل دختران به شدت کم میشد
در حالیکه با مطالعه تاریخ پی می‌بریم که نه تنها تعداد دخترها کم نبوده، بلکه هر مرد چندین زن داشته که نشان از برتری جمعیت زنان به مردان دارد

اما جالب است بدانید اصلی‌ترین دلیل زنده به گور کردن دختران اتفاقاً همین بیشتر بودن تعداد آنهاست!
به دلیل شرایط آن زمان که قبایل مدام در جنگ بودند، میزان مرگ و میر در بین مردها بیشتر بوده و طیعتاً تعداد دخترها زیاد میشد
بطوری که گاهی در یک قبیله یا یک شهر، در مقابلِ هر پسر تعداد زیادی دختر وجود داشت

همچنین از آنجا که پسرها در جنگ‌ها شرکت می‌کردند و نیروی کار و نیروی مبارزه محسوب می‌شدند ارزشمند بودند
اما دخترها از طرفی فاقد این کارکردها بودند و از طرفی وقتی تعداد آنها زیاد میشد معلوم نبود شوهری برای آنها پیدا شود و مخارج آنها به گردن پدر بود
لذا به دخترها به چشم نان‌خور اضافه نگاه میشد و بخاطر جاهلیت مرکبی که داشتند بهترین راه را در این یافتند که دخترها را بکشند تا از این طریق تعادل را برقرار کنند

تحقیقی هم در این زمینه توسط استاد «رائفی‌پور» به همراه چند نفر از روحانیون انجام شده که نتایج این تحقیق مطالبی بود که خدمتتان عرض کردم

Reza-D;1024680 نوشت:
سلام و عرض ادب
حرف شما کاملاً درست است. اگر این موضوع به این شدتی که آن رابیان می‌کنند وجود داشته، باید نسل دختران به شدت کم میشد
در حالیکه با مطالعه تاریخ پی می‌بریم که نه تنها تعداد دخترها کم نبوده، بلکه هر مرد چندین زن داشته که نشان از برتری جمعیت زنان به مردان دارد

اما جالب است بدانید اصلی‌ترین دلیل زنده به گور کردن دختران اتفاقاً همین بیشتر بودن تعداد آنهاست!
به دلیل شرایط آن زمان که قبایل مدام در جنگ بودند، میزان مرگ و میر در بین مردها بیشتر بوده و طیعتاً تعداد دخترها زیاد میشد
بطوری که گاهی در یک قبیله یا یک شهر، در مقابلِ هر پسر تعداد زیادی دختر وجود داشت

همچنین از آنجا که پسرها در جنگ‌ها شرکت می‌کردند و نیروی کار و نیروی مبارزه محسوب می‌شدند ارزشمند بودند
اما دخترها از طرفی فاقد این کارکردها بودند و از طرفی وقتی تعداد آنها زیاد میشد معلوم نبود شوهری برای آنها پیدا شود و مخارج آنها به گردن پدر بود
لذا به دخترها به چشم نان‌خور اضافه نگاه میشد و بخاطر جاهلیت مرکبی که داشتند بهترین راه را در این یافتند که دخترها را بکشند تا از این طریق تعادل را برقرار کنند

تحقیقی هم در این زمینه توسط استاد «رائفی‌پور» به همراه چند نفر از روحانیون انجام شده که نتایج این تحقیق مطالبی بود که خدمتتان عرض کردم


سلام

متشکر
پاسخ شما قانع کننده تر بود.

[="3"]

Yas112;1024664 نوشت:
آیا آماری از حدود جمعیت این دو قبیله ی بنی‌اسد و تمیم وجود دارد؟

با سلام.
از تعداد جمعیت قبایل عرب در آن زمان هیچ آماری وجود ندارد.آنچه می توان گفت این است که بر اساس برخی گزارشات این دو قبیله از قبایل معروف و پرجمعیت و تأثیرگذار در مسائل مهم حجاز نبودند.[/]

[="3"]

بی ادعا;1024676 نوشت:
سلام

به هر حال در بین وجود چند قبیله هم اگر این رسم اجرا میشده جمعیت دخترها باید خیلی کاهش پیدا میکرد.

علیکم السلام.
این نتیجه ای است که شما گرفته اید ،حال آنکه وقتی بعنوان مثال با مراجعه به تاریخ مشخص می شود قطعاً چند همسری در بین اعراب منطقه حجاز مرسوم بوده است،این خود بهترین دلیل بر این است که وجود این رسم در بین این دو قبیله تأثیر چندانی در جمعیت زنان نمی گذاشته است.ضمن آنکه عرض کردیم در خود این دو قبیله هم اینگونه نبود که همگان دخترانشان را زنده بگور می کردند.

علاوه بر این اینکه در بین قبایل متعدد ،یکی - دو قبیله آنهم بعضی از افراد آن دو قبیله دخترانشان را زنده بگور می کردند،قطعاً تآثیر جمعیتی چندانی نخواهد گذاشت.[/]

بی ادعا;1024685 نوشت:
متشکر

خواهش می‌کنم
البته دقت بفرمائید که مجموع چند عامل باعث میشد برخی دست به چنین عملی بزنند
اما دلیل اصلی همان بود که عرض کردم. چنانچه خداوند نیز در قرآن می‌فرماید:


انعام - 151:
وَ لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ

و فرزندان خود را
از بيم تنگدستى مكشيد؛ ما شما و آنان را روزى مى‌رسانيم


اسرا - 31:
وَ لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

و فرزندان خود را از بيم تنگدستى مكشيد؛ ماييم كه به آنها و شما روزى مى‌بخشيم به درستی که كشتن آنان همواره خطايى بزرگ است

[="3"]

Reza-D;1024680 نوشت:
اما جالب است بدانید اصلی‌ترین دلیل زنده به گور کردن دختران اتفاقاً همین بیشتر بودن تعداد آنهاست!

عرض سلام و ادب.
در صورت امکان مستندات این دیدگاه را بفرمایید،استفاده خواهیم کرد.[/]

موضوع قفل شده است