جمع بندی تحدى قرآن حتی به یک آیه

تب‌های اولیه

29 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
تحدى قرآن حتی به یک آیه

سلام من معتقدم كه قرآن به يك آيه نيز تحدى كرده است. دلايل زير اين حرف من را اثبات ميكنند: آيه ٣٤ سوره طور=(( فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ )) . در اين آيه بخاطر وسعت معنى كلمه (حديث) هم تحدى به تمام قرآن شده هم به يك سوره و هم به يك آيه. در اين آيه واژه (حديث) در فارسى به معنى (سخن) ترجمه شده. همه ميدانيم كه يك آيه يا جمله نيز (سخن) ميباشد بهمين خاطر به يك آيه نيز ميتوان (حديث) گفت. همچنين در اين آيه كلمه (مِثلِهِ) هم ميتواند به كُل قرآن برگردد و هم به سوره اى از قرآن و هم به آيه اى از قرآن. اگر بگوييد كه كلمه (مِثلِهِ) در اين آيه به تمام قرآن برميگردد نه به يك آيه، خواهييم گفت كه در آيه ٣٨ سوره يونس نيز كلمه (مِثلِهِ) بهمين شكل استفاده شده اما به تمام قرآن برنميگردد بلكه به سوره اى از سور قرآن برميگردد. پس ميتوان گفت كه كلمه (مِثلِهِ) در آيه ٣٤ سوره طور ميتواند هم به كُل قرآن، هم به سوره اى از قرآن و هم به آيه اى از آن برگردد. از اين واضحتر ديگه نميتونم توضيح بدم!

با نام و یاد دوست
کارشناس بحث: استاد میقات

با سلام و درود

ضمیر در «مثله» مذکر است، در حالی که آیه و سوره مؤنث هستند و در ارجاع ضمیر به آن ها بایستی از ضمیر مؤنث استفاده شود، مانند:

«ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها»(بقره/ 106)

«سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَ فَرَضْناها وَ أَنْزَلْنا فيها»(نور/ 1)

اگر هم می بینید در آیه «وَ إِنْ كُنْتُمْ في‏ رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنا عَلى‏ عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِه‏»(بقره/ 26) ضمیر مذکر آمده است، به خاطر این است که به «ما» در «مما نزلنا» بر می گردد، نه به سوره.

لازم به ذکر است در قرآن کریم، تحدی به همه قرآن (اسراء/ 88)، تحدی به ده سوره (هود/ 13)، تحدی به یک سوره (یونس/ 38 و بقره/ 23)، و تحدی به گفتاری چون قرآن (طور/ 34) داریم، ولی تحدی به یک آیه نداریم.

البته از تحدی به گفتاری چون قرآن: «فَلْيَأْتُوا بِحَديثٍ مِثْلِهِ إِنْ كانُوا صادِقينَ»؛ اگر راست مى‏ گويند سخنى همانند آن بياورند (طور/ 34)، می توان برداشت کرد که شامل کمتر از یک سوره هم می شود، ولی حداقل باید به اندازه یک پاراگراف و گفتار باشد که بتواند نظم خاص اعجازی را دارا بوده و حیثیات و جهات مختلف اعجاز قرآن اعم از فصاحت و بلاغت، پیام رسانی، معنویت و اخلاق، و ... را در حد اعلا دارا باشد.

تحدی به آیه شامل آیه یک یا دو حرفی، مانند «ق» یا «حم» هم می شود، البته قبول داریم كه همین آیات چند حرفی نیز از معجزات قرآن است و اعجازی عظیم در آن نهفته است، ولی شاید به تنهایی قابل تقلید صوری باشند.

فراموش نشود که همین آیات یک یا دو حرفی با ارتباط با آیات بعدی دارای نظم خاص می گردد و آن گاه است كه می توان با نمونه های مشابه به معارضه برخیزد.

چه بسا اگر تحدی آیه (حتی آیات یک حرفی) در قرآن ذكر می شد، شاید فردی ادعا می كرد كه من نیز آیه ای آورده ام به نام دال، باء، و …، در این صورت نمی توانستیم اثبات کنیم که آن آیه "دال" شما با آیه مباركه «یس» برابر نیست، در حالی که فقط در ظاهر و شکل حروف یکسان و کاملا تقلیدی است، و هیچ یک از جهات اعجاز قرآنی را ندارد.

در تحدی، آوردن جملاتی شبیه به قرآن مراد نیست، چون این کار به معنای تقلید است.

مقصود از تحدی، آوردن سخنی است که همچون قرآن از محتوا و قالب، نظم خاص حاکم بر مجموعه ای از آیات، سبک، پیامرسانی، حیث تربیتی، فصاحت، بلاغت و... انحصاری و در حد بسیار والا بوده باشد.

سلام
آيه ٣٤ سوره طور: ((فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ)). در اين آيه، واژه (حديث) به معنى كلام يا سخن ميباشد. از اينرو يك آيه يا جمله را ميتوان (حديث) گفت. درمورد ضمير (مثله) در آيه ٢٣ سوره بقره بايد گفت كه: ١- در اين آيه ضمير (مثله) چون مذكر است به (ما) ى (ممّا) برميگردد و كلمه (ما) در اين آيه مذكر بوده و به معنى (آنچه) ميباشد و منظور از آن سوره اى از سوره هاى قرآن است نه تمام قرآن. ٢- در آيه ٣٨ سوره يونس، ضمير مذكر (مثله) به واژه مذكر (قرآن) برميگردد، و به دليل كلمه (سوره) در اين آيه، منظور از واژه (قرآن) سوره اى از سور قرآن ميباشد چون قرآن به يك سوره نيز گفته ميشود. ٣- در آيه ١٣ سوره هود ضمير مذكر (مثله) به واژه مذكر (قرآن) برميگردد و به دليل كلمه (عشر سور) در اين آيه، منظور از واژه (قرآن) كه مرجع ضمير (مثله) است، ده سوره مانند سوره هاى قرآن ميباشد. ٤- در آيه ٣٤ سوره طور، ضمير مذكر (مثله) به واژه مذكر (قرآن) برميگردد و به دليل اين كه واژه (حديث) به يك جمله و آيه نيز گفته ميشود ممكن است منظور از مرجع ضمير (مثله) كه (قرآن) است، آيه اى از آيات قرآن باشد. همينطور كه ميبينيد ضماير (مثله) در آيات فوق چون مذكر هستند به واژه هاى مذكر برميگردند، و در عين حال معانى ده سوره مانند سور قرآن، سوره اى مانند سوره هاى قرآن و آيه اى مانند آيات قرآن را ميرسانند. فكر نكنم ديگر مشكلى باقى مانده باشد!

[="Tahoma"][="3"]

farshadahmadi;779124 نوشت:
سلام
آيه ٣٤ سوره طور: ((فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ)). در اين آيه، واژه (حديث) به معنى كلام يا سخن ميباشد. از اينرو يك آيه يا جمله را ميتوان (حديث) گفت.

با سلام و درود

عرض بنده این نیست که تحدی به آیه، باطل و مردود است.

بنابر نظر عمده اندیشمندان قرآنی، تحدی به آیه نداریم، زیرا حداقل در یک سوره ـ ولو سوره کوچک ـ است که ابعاد مختلف اعجاز اعم از ترکیب، جمله بندی، اوج فصاحت و بلاغت، پیامرسانی، هدایتگری و ... روشن می شود.

بنابر این، تحدی به آیه در حد یک نظر و قول، مطرح است ولی نظر مشهور نیست.[/][/]

راه حل این است

معنای حدیث در کتب لغت را بررسی کنید.

معنای حدیث در قران را بررسی کنید

بعد ببینید معنای حدیث در این ایه چیست؟
بیشتر به کدام معنا نزدیک تر است؟
حدیث به معنای داستان یا ایه یا کلام
ایا از اطلاق معنای حدیث نمیتوان تحدی به یک ایه را اثبات کرد؟

این نیازمند کوشش دوستان و راهنمایی کارشناس محترم است.

به یک جمله و ایه، حدیث گویند
ایه اطلاق دارد و قرینه ای بر تقیید معنا نداریم
پس تحدی به یک ایه اثبات شد.

یا بگوییم به یک جمله حدیث نمیگویند
یا بگوییم درست است که به یک جمله حدیث گویند اما قرینه بر تقیید معنا داریم.پس در این ایه مقصودش تحدی به یک ایه نیست.

میقات;779321 نوشت:

عرض بنده این نیست که تحدی به آیه، باطل و مردود است.

بنابر نظر عمده اندیشمندان قرآنی، تحدی به آیه نداریم، زیرا حداقل در یک سوره ـ ولو سوره کوچک ـ است که ابعاد مختلف اعجاز اعم از ترکیب، جمله بندی، اوج فصاحت و بلاغت، پیامرسانی، هدایتگری و ... روشن می شود.

بنابر این، تحدی به آیه در حد یک نظر و قول، مطرح است ولی نظر مشهور نیست.

[=rgba(0, 0, 0, 0.701961)]سلام خدمت كارشناس محترم جناب ميقات[/]
[=rgba(0, 0, 0, 0.701961)]من از پيام شما نكات زير را فهميدم:[/]
[=rgba(0, 0, 0, 0.701961)]١- شما گفتيد كه تحدى به آيه باطل نيست.[/]
[=rgba(0, 0, 0, 0.701961)]٢- در قرآن تحدى به آيه نداريم.[/]
[=rgba(0, 0, 0, 0.701961)]٣- آيات قرآن در قالب يك سوره معجزه هستند.[/]
[=rgba(0, 0, 0, 0.701961)]در مورد نكته ٢- بايد بگويم كه هيچ دليلى بر اين حرف وجود ندارد.درست است كه در آيات تحدى، كلمه (آيه) صريحاً استفاده نشده اما، چون در آيه ٣٤ سوره طور واژه (حديث) را به معنى يك سوره و يك آيه نيز ميتوان گرفت، ممكن است، به دليل جامع بودن معنى واژه(حديث)، خداى متعال در اين آيه هم تحدى به سوره كرده باشد و هم تحدى به آيه كرده باشد! اگر بگوييد كه در قرآن صريحاً تحدى به آيه نشده، خواهم گفت كه اين را هم پس بايد قبول كنيد كه در قرآن تحدى به تمام آن صورت نگرفته. اگر بگوييد كه در آيه ٨٨ سوره اسرإ تحدى به تمام قرآن شده، خواهم گفت كه اين حرف فقط يك احتمال است. چون در اين آيه، كلمه (قرآن) از ريشه (قرائت) هم به تمام قرآن گفته ميشود، هم به ده سوره آن، هم به يك سوره و هم به آيه اى از آن. پس ممكن است خداى متعال در اين آيه، به دليل جامع بودن معنى واژه (قران)، هم به تمام قرآن، هم به يك سوره و هم به يك آيه از آن تحدى كرده باشد![/]

[=rgba(0, 0, 0, 0.701961)]در مورد نكته ٣- بايد گفته شود كه آيا منظور شما اين است كه آيات قران به تنهايى اعجازى ندارند؟؟ لطفاً اين پيام رو با دقت بخونيد و بعد قضاوت كنيد.[/]
[=rgba(0, 0, 0, 0.701961)]با تشكر.[/]

اگر ثابت شود تحدی به یک ایه صورت گرفته است

باید یک تجدید نظر در معنای معجزه و تحدی صورت بگیرد.
و معنای مشهور معجزه بودن قران شکست خواهد خورد.
و علما مجبورند به اقوال غیر مشهور روی اورند Smile

[="Tahoma"][="3"]

farshadahmadi;779801 نوشت:
[=rgba(0, 0, 0, 0.701961)]سلام خدمت كارشناس محترم جناب ميقات[/]
[=rgba(0, 0, 0, 0.701961)]من از پيام شما نكات زير را فهميدم:[/]
[=rgba(0, 0, 0, 0.701961)]١- شما گفتيد كه تحدى به آيه باطل نيست.[/]
[=rgba(0, 0, 0, 0.701961)]٢- در قرآن تحدى به آيه نداريم.[/]
[=rgba(0, 0, 0, 0.701961)]٣- آيات قرآن در قالب يك سوره معجزه هستند.[/]
[=rgba(0, 0, 0, 0.701961)]در مورد نكته ٢- بايد بگويم كه هيچ دليلى بر اين حرف وجود ندارد............

[=rgba(0, 0, 0, 0.701961)]در مورد نكته ٣- بايد گفته شود كه آيا منظور شما اين است كه آيات قران به تنهايى اعجازى ندارند؟؟ لطفاً اين پيام رو با دقت بخونيد و بعد قضاوت كنيد.[/]
[=rgba(0, 0, 0, 0.701961)]با تشكر.[/]

با سلام و درود

همان طور که قبلا عرض شد، ممکن است در تحدی به آیه، کسی یک کلمه عربی بیاورد و مدعی شود این هم همانندآوری است، در صورتی که این فقط تقلید محسوب می شود و یا بررسی و اثبات آن روشن نیست.

برای همانند آوری برای قرآن باید سخنی همانند قرآن (مشتمل بر ابعاد اعجازی قرآن، اعم از اعجاز بیانی، تشریعی و علمی) آورده شود. لذا این سخن باید در حدی باشد که بتواند این ویژگی ها را بیان کند؛ و غالبا در یک کلمه و یا یک جمله، چنین چیزی واقع نمی شود و چندان هم قابل اثبات نیست.

البته همانند آوری در یک سوره، فرصت بیشتری به مدعی می دهد زیرا بسیار سخت است در قالب یک جمله کوتاه بتوان حیثیات مختلفی که در اعجاز قرآن مطرح است را در یک جمله کوتاه، ارائه نمود. لذا چه بسا آوردن یک مجموعه از آیات در قالب سوره ـ ولو سوره کوچک ـ برای نمایان شدن این ویژگی های مختلف و متعدد، زمینه اش فراهم تر است.

مطلب دیگر؛

آیات به تنهایی هم اعجاز دارند ولی در قالب سوره که باشد خود مجموعه یک سوره و ارتباط آیات با یکدیگر و وحدت سیاق آیات یک سوره و ... ـ ولو سوره کوچک ـ نیز مد نظر است.[/][/]

[="Tahoma"][="3"]

و طاها;779862 نوشت:
اگر ثابت شود تحدی به یک ایه صورت گرفته است

باید یک تجدید نظر در معنای معجزه و تحدی صورت بگیرد.
و معنای مشهور معجزه بودن قران شکست خواهد خورد.
و علما مجبورند به اقوال غیر مشهور روی اورند :)

با سلام و درود

با کمی تامل و دقت روشن می شود، بین وجود تحدی به آیه و بین وقوع و پاسخدهی به آن، تفاوت است؛ و ملازمه بین او نیست تا بگوییم حالا که تحدی به آیه هم می تواند باشد پس تحدی به یک آیه پاسخدهی شده و اعجاز قرآن مخدوش است.

سخن و کلام مشابه قرآن، بایستی به اندازه ای باشد تا بتواند ویژگی ها و حیث اعجازی قرآن را نیز داشته باشد؛ و حتی در همین حد هم ثابت نشده و کسی نتوانسته برای قرآن همانند آوری کند.

به عنوان نمونه می توان به آیاتی اشاره نمود که در حد اعلای فصاحت و بلاغت قرار دارند؛ به عنوان مثال در خصوص زیبایی های ادبی می توان به آیه قصاص اشاره نمود.

قرآن کریم در مورد قصاص و فلسفه آن تعبير بسيار زيبا و دلنشين «وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ»؛ و براى شما در قصاص، حيات و زندگى است‏(بقره، 179) را به كار برده است. در مقابل، مثل مشهورى كه عرب در اين‏ مورد داشته، «القتل أنفى للقتل» (نفی کننده ترین چیز برای قتل، قتل است) بوده است.

جلال الدين سيوطى در مقام مقايسه ميان اين دو جمله، بيست امتياز براى آيه قرآن نسبت به جمله مشهور در ميان عرب ذكر مى ‏نمايد كه به بعضى از آن ها اشاره مى ‏شود:

1. حروف آيه «فى القصاص حيوة» از جمله «القتل أنفى للقتل» كمتر است.

2. تعبير قصاص در آيه، حساب شده است؛ زيرا هرگونه قتلى نافى قتل ديگر نيست، بلكه بسا قتلى كه خود موجب قتل ديگر مى ‏شود؛ مثل اين كه كشتارى از روى ظلم صورت گرفته باشد. بنابر اين، قتلى كه موجب حيات است، يک قتل خاص است كه از آن تعبير به «قصاص» مى ‏گردد.

3. آيه مراد خويش را به صورت جامع‏تر و كامل‏تر بيان نموده است؛ زيرا قصاص هم قتل را شامل مى ‏شود و هم جرح و قطع عضو را؛ در حالى كه در مثل تنها مسأله قتل عنوان گرديده است.

4. در مثل، كلمه «القتل» تكرار شده و عدم تكرار ـ حتى اگر وجود آن مخلّ به فصاحت نيز نباشد ـ از تكرار بهتر است.

5. آيه دربرگيرنده صنعت بديعى است، چرا كه يكى از دو چيز متضاد، يعنى فنا و مرگ را، ظرف ضد ديگر قرار داده و با آوردن كلمه «فى» بر سر «قصاص» آن را منبع و سرچشمه حيات دانسته است.

6. فصاحت كلمات آن‏گاه آشكار مى ‏شود كه در كلمه، توالى حركات وجود داشته باشد.
در اين صورت زبان در حال نطق به خوبى به حركت در مى ‏آيد؛ برخلاف جايى كه در كلمه بعد از هر حركت، سكونى وجود داشته باشد و اين اختلاف در مقايسه آيه با مثل به خوبى پيداست.

7. جمله «القتل أنفى للقتل» در ظاهر كلامى متناقض است؛ زيرا چيزى، نافى نفس‏ خويش نمى‏تواند باشد.

8. آيه از تعبير به قتل كه لفظى خشن بوده و بوى مرگ مى ‏دهد خالى است و در عوض همان معنا را با جاذبه‏اى كه در لفظ «حيوة» نهفته است، بيان مى ‏كند.

9. بيان آيه مبتنى بر اثبات و بيان مثل مبتنى بر نفى است، و پرواضح است كه اثبات بر نفى برترى دارد.

10. لفظ قصاص به امر ديگرى نيز كه «مساوات» باشد، اشاره دارد و در واقع، قصاص خبر از عدالت مى‏ دهد؛ در حالى كه اين معنا از مطلق قتل، فهميده نمى ‏شود.(معترك الاقران فى اعجاز القرآن، ج 1، ص 300- 303؛ نقل شده توسط: درسنامه علوم قرآنى، ص 367)[/][/]

موضوع قفل شده است