این شب جمعه بد آورد ◈♫◈ کلیپ صوتی عاقبت اهانت به امام موسی بن جعفر (ع)

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
این شب جمعه بد آورد ◈♫◈ کلیپ صوتی عاقبت اهانت به امام موسی بن جعفر (ع)

:Sham: اهانت به امام موسی کاظم (علیه السلام) :Sham:
............................................................................................

رفته بودم کاظمین حرم آقا موسی بن جعفر
یه خادمی داشت استثنائا از شیعیان آقا امیرالمومنین بود
سن و سالی ازش گذشته بود
بهش گفتم که چند ساله خادم حرم آقا موسی بن جعفری؟ گفت حدود هفتاد ساله
بهش گفتم که من با سختی تونستم بیام سفر زیارتی عتبات
یه چیزی یادگاری به من بده که من برم برای شیعیان ایران تعریف کنم
یه چیزی که منحصر به فرد باشه

گفت: . . .