جمع بندی اعمال منافی عفت و اضطراب و ترس

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
اعمال منافی عفت و اضطراب و ترس

با سلام،شخصی ازآقایان در سن ده یازده سالگی به پسر خاله خود لواط داده و متوجه نبوده که مورد اغفال پسرخاله اش قرار گرفته بعد از اینکه از زشتی عملش آگاه شده نه اینکه آن کار را ترک کرده بلکه تا کنون که قریب به 20سال از آن ارتکاب میگذره در حسرت مداوم از عمل زشتش روزها و شبها بر او میگذرد حتی از رفتن به روستایی که این اتفاق در آنجا افتاده ورویارویی با پسرخاله اش اجتناب دارد حال از راهنمایی شما میخواهد بهره مند شود واز این اضطراب طولانی رهایی پیدا کند وبداند ار به بعد چه باید بکند؟

با نام و یاد دوست


کارشناس بحث: استاد امیدوار

مسلم قنبری;671836 نوشت:
با سلام،شخصی ازآقایان در سن ده یازده سالگی به پسر خاله خود لواط داده و متوجه نبوده که مورد اغفال پسرخاله اش قرار گرفته بعد از اینکه از زشتی عملش آگاه شده نه اینکه آن کار را ترک کرده بلکه تا کنون که قریب به 20سال از آن ارتکاب میگذره در حسرت مداوم از عمل زشتش روزها و شبها بر او میگذرد حتی از رفتن به روستایی که این اتفاق در آنجا افتاده ورویارویی با پسرخاله اش اجتناب دارد حال از راهنمایی شما میخواهد بهره مند شود واز این اضطراب طولانی رهایی پیدا کند وبداند ار به بعد چه باید بکند؟

بسمه تعالی
با سلام و عرض تحیت خدمت جنابعالی
متاسفانه باید پذیرفت که یکی از پیامدهای ابیوز جنسی، ایجاد اضطراب و احساس گناه در فرد است. برای مدیریت و کاهش اضطراب پیشنهاد می شود به صورت تلفنی با کارشناسان مرکز گفتگو نمایند. در عین حال لازم است با جایگزین نمودن افکار مثبت به جای افکار منفی از افکار منفی فاصله بگیرند. به عنوان مثال با مرور این باور که اولا 20 سال قبل به سن تکلیف نرسیده بودند و ثانیا بر فرض که این رفتار در زمان تکلیف وی رخ داده باشد، باب توبه و آغوش رحمت الهی همواره باز و گشوده است، بر اضطراب خود غلبه نمایند.
از طرف دیگر بهتر است از حضور در روستای مذکور اجتناب نکنند چرا که این اجتناب مانع برطرف شدن ترس و اضطراب وی خواهد شد.

موضوع قفل شده است