جمع بندی اعجاز قرآن و کف دست

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
اعجاز قرآن و کف دست

باسلام .من اهل سنت هستم و امیدوارم مطالبی که میزارم ما مسلمین رو به الله تعالی نزدیک تر بکنه و واقعا به خودمون بیاییم.
درباره اعجاز عددی قران درحال تحقیق هستم و اکنون کامل نیست اما قسمتی از اعجاز قران رو مینویسم باشد که خدمتی به خلق کرده باشم.
ایا دقت کرده اید که خداوند درقران با دست چپ و راست و اصولا با سمت چپ و راست ما زیاد ایه گفته و اینکه فرموده یمین شمال و اینکه برای هرطرف از سمت ماانسانها یک محافظ (قعید ) گزاشته تا اعمال ما ثبت بشه. خب به نظر شما جای تامل نداره؟ چرا چپ و راست چرا قعید اصلا چرا دست چپ دست راست. ایا الله نمیتونست اصلا ازطریق چشم یا جای دیگه نامه اعمال رونشون میداد و اصلا چه نیازی به دادن نامه اعمال به دست ها هست. با تفکراتی که من کردم به نتیجه شگفت انگیزی رسیدم توجه شماروجلب میکنم
ایا عدد 18 دردست راست و عدد 81 دردست چم فقط یک خطوط اتفاقی و بدون معناهستند؟ایاپرواضح نیست که اینها اعداد هستند و ماباید به افرینش خودتوجه کنیم تا به حقیقت برسیم؟شنیده بودید که گفته بودن اگر اعداد 81و هجده تفریق بشوند نتیجه میشود 63 . گفتند 63 عمر پیامبرهست.بله درسته عمرپیامبر و اکثرصحابی . دراین عدد رمزی نهفته است به نام 9. چون جمع عددی 63 میشه 6 بعلاوه 9 .و این 9 رمزالود ترین عدد قرانیست.حتی تعداد همسران پیامبر 9 هست .ثابت میکنم
توجه کنید به دست چپ عدد 81 ضریب 9 دارد یعنی 9ضربدر9
توجه کنید به دست چپ عدد 18 ضریب 9 دارد یعنی 9 ضربدر 2
خب اگرضریب تکراری یعنی 9 رو از هردودست کسر کنی حاصل میشه 92 یعنی یک نه دردست چپ و یک دو دردست راست
این عدد یعنی 92 عدد ابجد کلمه مبارک محمد هست جدول ابجد رو نگاه کنید و حساب کنید
خب اگرعدد 92 که مشتق دست چپ و راست هست رو با عدد دست راست یعنی 18 جمع ببندید حاصل میشه 110 و عدد 110 عدد ابجد کلمه یمین هست .حالا اگر عدد 92 رو با عدد دست چپ جمع کنیم حاصل میشه 173 .خب عدد ابجد کلمه شمال میشود 371 یعنی شما عدد دست چپ رو اگر ازچپ به راست بخونید میشه 371 درقران دقیقا اشاره شده اصحاب شمال نامه اعمال رو از چپ دریافت میکنند و این عدد هم ازچپ به راست میشه شمال.
علاوه براون در ایه ای ازقران به قعید اشاره شده یعنی قعید محافظ دست چپ و یک محافظ دست راست .عدد ابجد کلمه قعید میشود 184 که یعنی 92 ضربدر دو . یعنی یک نودودو برای دست راست و یک نودودو برای دست چپ .دقیقا همان محاسبه ای که کردیم و به یمین و شمال رسیدیم.
ادامه دارد....

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد عمار

[=arial]با سلام و ادب به شما برادر عزیز
متن و نوشته و ذوق شما در برداشت این اعداد جالب و ستودنی می باشد. اما خب آنچه نوشته اید تنها به عنوان یک نظریه مورد پذیرش است و نمی توان قطعی پذیرفت یا رد کرد. ممکنه کسی دیگر برداشت های خیلی بهتر از بالا داشته باشد.

نسبت به اعجاز عددی عده ای منتقد هستند و اشکالاتی را وارد می دانند. دكتر رضايي اصفهاني در كتاب «پژوهشي در اعجاز علمي قرآن» بحث اعجاز عددي و نظم رياضي قرآن را مطرح نموده و در نهايت به اينجا رسيده كه نظم رياضي قرآن به صورت موجبه جزئيه(يعني در برخي از موارد ادعا شده) مورد پذيرش موافقان و مخالفان است. اما نظم رياضي به صورت موجبه كليه(يعني در همه موارد ادعا شده) مورد قبول نيست.(1)

به نظرم این بهترین پاسخی است که می توان به این دست از برداشت ها از اعجاز عددی داشت. البته در انجمن مفصل پیرامون این مسئله بحث و گفتگو شده است که نیازی به بسط بیشتر بحث نیست.

1. رضائى اصفهانى، محمد على، پژوهشى در اعجاز علمى قرآن، رشت، كتاب مبين، 1381ش، ص 217.

والا بعد 1500 سال اولین نفری هستم که به چنین نتایجی رسیدم بقیه اگر ازطریق این اعداد به چیزویگه ای رسیدند مستحبه مسلمانانو اگاه کنند .این قصه سردرازدارد من فقط یکمیشو گفتم خدمتتون.

پرسش:
آیا اعجاز عددی کف دست که در ادامه ذکر می شود صحیح می باشد؟
ایا عدد 18 دردست راست و عدد 81 دردست چم فقط یک خطوط اتفاقی و بدون معناهستند؟ایاپرواضح نیست که اینها اعداد هستند و ماباید به افرینش خودتوجه کنیم تا به حقیقت برسیم؟شنیده بودید که گفته بودن اگر اعداد 81و هجده تفریق بشوند نتیجه میشود 63 . گفتند 63 عمر پیامبرهست.بله درسته عمرپیامبر و اکثرصحابی . دراین عدد رمزی نهفته است به نام 9. چون جمع عددی 63 میشه 6 بعلاوه 9 .و این 9 رمزالود ترین عدد قرانیست.حتی تعداد همسران پیامبر 9 هست .ثابت میکنم
توجه کنید به دست چپ عدد 81 ضریب 9 دارد یعنی 9ضربدر9
توجه کنید به دست چپ عدد 18 ضریب 9 دارد یعنی 9 ضربدر 2
خب اگرضریب تکراری یعنی 9 رو از هردودست کسر کنی حاصل میشه 92 یعنی یک نه دردست چپ و یک دو دردست راست
این عدد یعنی 92 عدد ابجد کلمه مبارک محمد هست جدول ابجد رو نگاه کنید و حساب کنید
خب اگرعدد 92 که مشتق دست چپ و راست هست رو با عدد دست راست یعنی 18 جمع ببندید حاصل میشه 110 و عدد 110 عدد ابجد کلمه یمین هست .حالا اگر عدد 92 رو با عدد دست چپ جمع کنیم حاصل میشه 173 .خب عدد ابجد کلمه شمال میشود 371 یعنی شما عدد دست چپ رو اگر ازچپ به راست بخونید میشه 371 درقران دقیقا اشاره شده اصحاب شمال نامه اعمال رو از چپ دریافت میکنند و این عدد هم ازچپ به راست میشه شمال.
علاوه براون در ایه ای ازقران به قعید اشاره شده یعنی قعید محافظ دست چپ و یک محافظ دست راست .عدد ابجد کلمه قعید میشود 184 که یعنی 92 ضربدر دو . یعنی یک نودودو برای دست راست و یک نودودو برای دست چپ .دقیقا همان محاسبه ای که کردیم و به یمین و شمال رسیدیم.

پاسخ:
متن و نوشته و ذوق شما در برداشت این اعداد جالب و ستودنی می باشد. اما خب آنچه نوشته اید تنها به عنوان یک نظریه مورد پذیرش است و نمی توان قطعی پذیرفت یا رد کرد. ممکنه کسی دیگر برداشت های خیلی بهتر از بالا داشته باشد.

نسبت به اعجاز عددی عده ای منتقد هستند و اشکالاتی را وارد می دانند. دكتر رضايي اصفهاني در كتاب «پژوهشي در اعجاز علمي قرآن» بحث اعجاز عددي و نظم رياضي قرآن را مطرح نموده و در نهايت به اينجا رسيده كه نظم رياضي قرآن به صورت موجبه جزئيه(يعني در برخي از موارد ادعا شده) مورد پذيرش موافقان و مخالفان است. اما نظم رياضي به صورت موجبه كليه(يعني در همه موارد ادعا شده) مورد قبول نيست.(1)

به نظر این بهترین پاسخی است که می توان به این دست از برداشت ها از اعجاز عددی داشت.

پی نوشت ها:
1. رضائى اصفهانى، محمد على، پژوهشى در اعجاز علمى قرآن، رشت، كتاب مبين، 1381ش، ص 217.

موضوع قفل شده است