جمع بندی استفاده از اموال موقوفی

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
استفاده از اموال موقوفی

با سلام
ایا از اموالی که وقف مسجد شده در بیرون از مسجد میتوان استفاده کرد؟

مثلا مهر نماز یا قران

مرجع تقلید: ایت الله مکارم شیرازی

برچسب: 

با نام و یاد دوست


کارشناس بحث: استاد شفا

فرهمند;546652 نوشت:
با سلام
ایا از اموالی که وقف مسجد شده در بیرون از مسجد میتوان استفاده کرد؟

مثلا مهر نماز یا قران

مرجع تقلید: ایت الله مکارم شیرازی


سلام علیکم

طبق نظر آیت الله مکارم شیرازی:

خارج کردن اموالی که وقف مسجد شده از مسجد حرام می باشد و استفاده کردن از آن در خارج مسجد حرام است.

موضوع قفل شده است