استاد مؤمنی ~ با نماز بر نفس خود تسلط پیدا کنید

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
استاد مؤمنی ~ با نماز بر نفس خود تسلط پیدا کنید

بسم الله الرحمن الرحیم

سخنرانی استاد مومنی در رابطه با نماز و دور شدن از گناهان حتی خیال گناه . . .

.

فایل: