گناه نکردن

استاد مؤمنی ~ با نماز بر نفس خود تسلط پیدا کنید

انجمن: 

بسم الله الرحمن الرحیم

سخنرانی استاد مومنی در رابطه با نماز و دور شدن از گناهان حتی خیال گناه . . .

.

فایل: 

کلیپ های مذهبی زیبا

کلیپ زیبای آیات صبر با نوای علی فانی

این کلیپ برای صبر عظیم حضرت زینب اماده شده است