جمع بندی احکام بانکی و حساب گنجینه

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
احکام بانکی و حساب گنجینه

سلام

این استفتاء یعنی چی؟ظاهرا خلاف نظر رهبری است.

س 1934. در يکى از بانک ها حسابى وجود دارد به اين صورت که اگر شخصى هر ماه مبلغ خاصى را به مدت پنج سال در بانک بگذارد و در آن مدت چيزى از آن برداشت نکند، بانک هم بعد از پايان آن مدت هر ماه مبلغ خاصى را به آن حساب واريز کرده و تا صاحب حساب زنده است به او مى دهد، اين معامله چه حکمى دارد؟
ج. اين معامله وجه شرعى ندارد، بلکه ربوى است.

با نام و یاد دوست
کارشناس بحث: استاد شفا

محدثه83;718220 نوشت:
سلام

این استفتاء یعنی چی؟ظاهرا خلاف نظر رهبری است.

س 1934. در يکى از بانک ها حسابى وجود دارد به اين صورت که اگر شخصى هر ماه مبلغ خاصى را به مدت پنج سال در بانک بگذارد و در آن مدت چيزى از آن برداشت نکند، بانک هم بعد از پايان آن مدت هر ماه مبلغ خاصى را به آن حساب واريز کرده و تا صاحب حساب زنده است به او مى دهد، اين معامله چه حکمى دارد؟
ج. اين معامله وجه شرعى ندارد، بلکه ربوى است.

سلام علیکم

طبق نظر رهبری:

این استفتاء یعنی این چنین قرار دادی ربوی و حرام است،چون طبق هیچ کدام از عقود شرعی نیست، ولی اگر
به صورت یکی از عقود شرعی باشد اشکالی ندارد.

به طور کلى معاملات بانکى که بانک ها بر اساس قوانين مصوب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأييد شوراى محترم نگهبان انجام مى دهند، اشکال ندارد و محکوم به صحّت است و سود حاصل از به کارگيرى سرمايه بر اساس يکى از عقود صحيحِ اسلامى، شرعاً حلال است.1

پی نوشت :
اجوبة الاستفتاءات رهبری،احکام بانکی ،مساله 1922

موضوع قفل شده است