جمع بندی آیا چند همسری قابل نسخ نیست؟!

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا چند همسری قابل نسخ نیست؟!
سلام  در قدیم شرایط جنگی تعداد مردان کمتر بود، از طرفی مردان فقیر داریم، ولی میگن نباید از ترس فقر ازدواج کرد، اگر چندهمسری رواج پیدا کند، اینجا یک مرد دو یا چند همسر دارد و مرد و مردان دیگر بی همسر می مانند با توجه به اینکه تعداد مردان و زنان تقریبا برابر است. سوال اصلی بنده این هست با توجه به این مشکلات، آیا چندهمسری در زمان کنونی که جنگ مستقیم نیست، آیا شرایطی دارد؟ در گذشته بزرگان ما چندتا همسر می گرفتند بصورت دائمی و بصورت موقت، بصورت موقت بعد از یک مدت جدا میشوند و دیگری شانس داره با اون خانم صیغه یا عقد دائم کنه   
با نام و یاد دوست         کارشناس بحث: استاد دلیل
جمع‌بندی پرسش: با توجه به دلایلی که برای چندهمسری بیان می شود، آیا چندهمسری در زمان کنونی که جنگ مستقیم نیست، شرایطی دارد؟ پاسخ: دلیل و علت حتمی جواز تعدد همسر بر ما مشخص نیست بلکه احتمالاتی است که مطرح شده است و به علاوه همان شرایط گذشته در حال نیز مطرح هست. جنگ مستقیم نیز کمابیش در جهان وجود دارد و اتفاقا ضربه ها و خسارات مادی و غیرمادی بیشتری وجود داشته است؛ به طوری که در قرن معاصر دو جنگ جهانی خانمانسوز اول و دوم شدیدتر نبردها و خسارتها وجود داشته است به طوری که هنوز هم اثرات و بیماریهای ناشی از آن وجود دارد. نکته دیگر این که جنگهای فرسایشی هرچند نیابتی و غیرمستقیم باعث حضور و کشته شدن بیشتر مردان شده است مانند نبردهای موجود در سوریه و یمن و بسیاری از مناطق که انواع جنگ وجود دارد. بمب گذاری و قتل و غارت و کشت و کشتارها را نیز نباید از نظر دور داشت که خود موجب قتل مردان زیادی می شود و با پیشرفتهای بشریت، نه تنها عمر انسانها کم شده است، بلکه عوامل گوناگون و بیماریهای جدیدی نیز اضافه شده است و یا تغذیه و موارد دیگر معمولا مردان را بیشتر تهدید می کند. اساسا مردان بیشتری به علت حضور بیشتر در اجتماع و حوادث و سختی ها در معرض کشته شدن هستند و معمولا فوت آنها از زنان زودتر است. بر این اساس موارد متعددی وجود دارد که موجب کاهش تعداد مردان می شود و البته موارد دیگری که در حد امکان مورد اشاره قرار می گیرد.
موضوع قفل شده است