جمع بندی آیا ممکن به عدم میل پیدا می کند؟

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا ممکن به عدم میل پیدا می کند؟

سلام من یک سوالی برام پیش اومده که بر میگرده به بحث ممکن و وجود در فلسفه اسلامی میگن ک ممکن هیچ وقت به عدم میل پیدا نمیکنه.و همین جور عدم هیچ وقت به ممکن میل پیدا نمیکنه در نتیجه موجوداتقدیم هستن چرا که جهان مثل یک تجلی از ذات خداست و فرض تجلی بدون متجلی یا بر عکس محاله همنجور ک فرض خورشید بدون نورش محاله و برعکس.در نتیجه معدومات هیچ گاه به ممکنات تبدیل نمیشن و بر عکس.
یک مطلبی خوندم که خلاف این ادعا رو ثابت میکرد
فرض کنید دو ممکنی رو که در عین ایکنه ممکن هستن متضاد هم هستن
اگر یکی از انها وجودی بلفعل داشته باشد به این معنی هست که دیگری غیر ممکن میشود
و این یعنی غیر ممکن از دل ممکن بیرون می اید

مثلا
سیب سرخ وجود دارد
سیب سرخ وجود ندارد
هر دو این گزاره ها ممکن هستن.اما زمانی که گزاره اولی وجودی بلفعل پیدا میکند گزاره دوم که قبلا ممکن بود الان غیر ممکن میشه .یعنی ممکن به غیر ممکن یا همان عدم تبدیل میشه..
در کل واجب .ممکن .عدم.ان چیز ک غیر از ممکن باشد به شرطی که واجب نباشد معدوم است.
در گزاره بالا ثابت شد ممکن ب غیر ممکن یا همان معدوم میل پیدا کرد.
راهنمایی کنید

با نام و یاد دوست


کارشناس بحث: استاد صادق

gsaeed;670065 نوشت:
سلام من یک سوالی برام پیش اومده که بر میگرده به بحث ممکن و وجود در فلسفه اسلامی میگن ک ممکن هیچ وقت به عدم میل پیدا نمیکنه.و همین جور عدم هیچ وقت به ممکن میل پیدا نمیکنه در نتیجه موجوداتقدیم هستن چرا که جهان مثل یک تجلی از ذات خداست و فرض تجلی بدون متجلی یا بر عکس محاله همنجور ک فرض خورشید بدون نورش محاله و برعکس.در نتیجه معدومات هیچ گاه به ممکنات تبدیل نمیشن و بر عکس.
یک مطلبی خوندم که خلاف این ادعا رو ثابت میکرد
فرض کنید دو ممکنی رو که در عین ایکنه ممکن هستن متضاد هم هستن
اگر یکی از انها وجودی بلفعل داشته باشد به این معنی هست که دیگری غیر ممکن میشود
و این یعنی غیر ممکن از دل ممکن بیرون می اید

مثلا
سیب سرخ وجود دارد
سیب سرخ وجود ندارد
هر دو این گزاره ها ممکن هستن.اما زمانی که گزاره اولی وجودی بلفعل پیدا میکند گزاره دوم که قبلا ممکن بود الان غیر ممکن میشه .یعنی ممکن به غیر ممکن یا همان عدم تبدیل میشه..
در کل واجب .ممکن .عدم.ان چیز ک غیر از ممکن باشد به شرطی که واجب نباشد معدوم است.
در گزاره بالا ثابت شد ممکن ب غیر ممکن یا همان معدوم میل پیدا کرد.
راهنمایی کنیدباسلام .
ممکن نسبت متاوی با وجود وعدم دارد می تواند موجود گردد ومی تواند موجود نگردد
اگر علت وجود محقق شد موجود می گردد واز حد ممکن باذات وجوب بالغیر پیدا می کند .
اما در باره مثال سیب باید توجه داشت ایت مثال تناقض است ونه تضاد

http://www.askdin.com/thread48563.html
سوال :
آیا ممکن به عدم میل پیدا می کند؟

پاسخ :
باسلام .
ممکن نسبت متاوی با وجود وعدم دارد می تواند موجود گردد ومی تواند موجود نگردد
اگر علت وجود محقق شد موجود می گردد واز حد ممکن باذات وجوب بالغیر پیدا می کند .
اما در باره مثال سیب باید توجه داشت ایت مثال تناقض است ونه تضاد

موضوع قفل شده است